Bærekraftsarbeidet starter med produktene og forretningen rundt.

Bærekraft skog 1080x1080

Bærekraftig produktutvikling

Bærekraft er et stort tema, og kan være utfordrende å komme i gang med. Vi hjelper deg med å definere bærekraftsmål og tiltak for å gå veien dit.  I tillegg bidrar vi til å identifisere konkrete innsatsområder for bedriften din og hjelper deg å utvikle produkter/tjenester som har reell effekt.

Felles for oss alle er at vi er nødt til å se framover og være forberedt på fremtidens krav fra markeder og myndigheter. Samtidig må vi sette egne mål og strategier på bærekraft ut i livet. 

Det vi gjør

Hos oss er vi opptatt av helheten i bærekraft og at vi, kundene våre og det vi utvikler skal være positivt for folk, miljøet og forretningen.  

Inventas ønsker at alle produkter vi utvikler har en bærekraftsdokumentasjon. Dette er en overordnet kvalitetssikring som viser at vi tar bærekraftige vurderinger igjennom hele utviklingsløpet.

Bærekraftsprint

En bærekraftsprint er en intensiv sprint som kan skaleres etter behov. Vi jobber sammen i to workshoper, der Inventas forbereder innhold og fasiliterer. Målet er å gi dere en felles forståelse av situasjonen og ambisjonen, slik at dere kan prioritere arbeidet med bærekraft der det har størst effekt. 

Vi vurderer hvilke krav og reguleringer dere må forholde dere til, vi ser på framtidsutsikter og konkurransebildet. Vi går igjennom produktporteføljen og kanskje dypdykker i ett sentralt produkt. Deretter utfordrer vi dere med sirkulære og miljømessige hensyn og ser det i sammenheng med forretningsmodellen deres.

Dette er noe vi gjerne gjør tidlig i en utviklingsprosess, altså i behov-fasen. Det kan være like relevant å gjøre for bedriften uavhengig av en utviklingsprosess.

Leveransen er et beslutningsunderlag som dere kan bruke for å ta gode valg og komme videre i arbeidet med bærekraft.

Produktutvikling

Bærekraftig produktutvikling dreier seg til syvende og sist om å lage gode produkter – noe vi streber etter i alle prosjekter.

Det handler om å sette bærekraft i sentrum når man gjør alle de små og store valgene i et langt utviklingsløp. Nye lover knyttet til energibruk under produksjon, materialkrav og hele "right-to-repair"-bevegelsen er drivere for endring.

Vår erfaring er at sentrale problemstillinger i bærekraftig produktutvikling er:

  • Bruker vi de riktige materialene, og kan de erstattes med mer bærekraftige materialer i fremtiden?

  • Er det gjort tilstrekkelige grep for å sikre færrest mulige varianter av samme produkt?

  • Kan produktet repareres, og kan komponenter med kort levetid enkelt erstattes?

  • Kan produktet enkelt demonteres ned til rene materialfraksjoner?

  • Har vi kontroll på produksjonen? Både med tanke på miljøutslipp, sosiale forhold og sikkerhet?

  • Og ikke minst, kjenner vi til de fremtidige kravene som vil påvirke våre produkter?

Alt dette er eksempler på problemstillinger vi tar med oss når vi jobber med bærekraftig produktutvikling.

Bærekraftstrategi 

Utforming og utrulling av bærekraftstartegi. Utrullingen av strategien kan legge vekt på interne eller eksterne forhold og vi tilpasser kompetansen deretter. Strategien kan ta for seg hele bedriften eller avgrenses til et produkt. Inventas kan styre hele prosessen eller gå inn som en rådgiver og støttespiller.

Regulatorisk analyse 

Analyse av hvilke krav og reguleringer som er aktuelle for dere, deres bransje eller produkt. Vi ser på taksonomien, relevante direktiv og aktuelle standarder. Dette er nyttig i behovsfasen og i utviklingsprosessen, men kan også være noe som blir aktuelt nærmere industrialisering. 

Kartlegge fotavtrykk

For bedriften: 

Kartlegging av CO2-utslippet til bedriften basert på de dataene som dere har tilgjengelig iht. GHG Protocol.

For et produkt: 

Kartlegging av CO2-utslippet til ett eller flere produkt, i forenklet variant som en LCA-screening eller som dokumentasjon og rapportering i form av f.eks. en EPD. Førstnevnte kan være nyttig å beregne i prototypefasen for å vurdere ulike scenario og muligheter. 

Midweek Mingle Teardown-4-1
Midweek-Mingle-Teardown-5

favicon

For at vi skal nå utslippsmålene for 2030 og 2050, kreves det betydelige bidrag fra alle hold. Vår erfaring viser at mange kunder sliter med å starte eller opprettholde fart i deres bærekraftsarbeid. Dette er et langsiktig arbeid, og det er avgjørende at vi implementerer effektive tiltak nå, i stedet for å vente. Våre bærekraftstjenester er utarbeidet med dette som fundament. Vi er overbevist om at ved å ta tydelige grep på spesifikke områder, skaper vi ikke bare fremdrift, men også synergier som fremmer bærekraft på et bredere plan, både internt i vår egen organisasjon, hos våre kunder, men også globalt.


Åpenhetsloven

Vi er forpliktet til å drive bærekraftig produktutvikling, og vi er fast bestemt på at vekst og innovasjon ikke behøver å gå på bekostning av planeten eller mennesker.

Derfor tar vi hensyn til miljøpåvirkningen i alle ledd, fra materialvalg til produksjonsprosesser og levetiden på det vi leverer. Vi jobber tett med kundene våre for å sikre at vi ikke bare løser deres mest komplekse problemer, men gjør det på en måte som respekterer og opprettholder verden vi alle deler.

 

Ønsker du en trippel bunnlinje?

Ta kontakt med oss dersom du trenger bistand til å identifisere konkrete innsatsområder for bedriften din eller for produkter/tjenester dere leverer.