Produktutvikling er en livsstil.
I hvert fall for oss.

Om oss - sosialisering
Om oss - sosialisering

Dagens behov
møter fremtidens muligheter.

Verden er kompromissløs mot produkter som ikke er gjennomtenkt. For å lykkes må alle fag fungere sammen, samtidig som produktvisjonen er en tydelig ledestjerne i utviklingsprosessen. Vi forener ingeniørens detaljfokus og designerens kreativitet, og skaper løsninger som reflekterer dagens behov og fremtidens muligheter. Ved å koble det digitale med det fysiske – med et parallelt blikk på forretning og teknologi – har vi levert løsninger med substans og kreativitet i snart 30 år.

om-oss-utendors-3

Vår ambisjon er å gjøre verden litt bedre, prosjekt for prosjekt.

Midweek-Mingle-Teardown-5
Midweek Mingle Teardown-4-1

For å lykkes,
må alle fag
fungere sammen.

Vi anerkjenner den enorme fagkunnskapen som kreves for å løse tekniske utfordringer og jobber derfor for at ingeniører og designere med et hjerte for teknologiutvikling skal få drive med det de brenner for; å løse disse utfordringene, sammen.

Produktutvikling er for oss en livsstil. Verden er kompromissløs mot produkter som ikke er gjennomtenkt. For å lykkes må alle fag fungere sammen, samtidig som produktvisjonen aldri kan slippes av syne.

Fagsamling Oslo Teardown-40

Vi måler vår
suksess i hvor godt
kunden lykkes.

Vi har blitt så gode på dette fordi vi er nysgjerrige og har en lidenskap for detaljer som er bærende for produkters funksjonalitet og brukervennlighet, samtidig som helheten ivaretas ved at våre 170 ansatte jobber på tvers av fagområder og bransjer for å løse våre kunders problem.

Våre kunders innsikt i egen virksomhet kan aldri erstattes, men vi kan utfordre og videreutvikle de med hva vi er best på: å utvikle nye grensesprengende produkter.

Rakett_DSC04483
our vision

Let us improve life through science & art.

DSC0054611

Science
Vitenskap
[ /ˈʋi:tn̩ˌskɑ:p / ]

Kommer fra Latin Scientia, knowledge. Kunnskap eller vitenskap på norsk.

Vitenskap i original forstand brukes om metodisk innsamling, ordning og etterprøving av kunnskaper etter allment godkjente regler og krav.

Inventas vektlegger vitenskap i hvordan vi anerkjenner vitenskap, hvordan vi jobber etter vitenskapelige metoder og hvordan vi angriper problemer.

Bergen_A2A8627_mr

Art
Kunst
[kʉnst/ ]

Kommer fra det tyske ordet «kunstiz» («det å kunne», eller «ferdighet»).

Kunst i original forstand brukes derfor om en spesiell ferdighet, en oppøvd evne eller dyktighet på forskjellige felt, som for eksempel ingeniørkunst. Inventas vektlegger «the art of» kunnskap, erfaringer, banebrytende teknologi og godt design. 

DSC09939-1

Designer Union1-1 Ingeniør

Inventas står i skjæringspunktet mellom vitenskap og kunst, mellom ingeniørers presisjon og designeres visjon. Vi kaller det «ingeniørkunst».