Utvikling av svært spesialiserte systemer for krevende oppgaver i ugjestmilde områder.

FPGA- og ASIC-utvikling

Ved utvikling av ekstremt spesialiserte systemer som skal gjennomføre de mest krevende oppgavene eller operere på noen av de mest ugjestmilde områdene i universet, kan en FPGA bli en del av løsningen.

Inventas har det ledende uavhengige designmiljøet for FPGA (Field-Programmable Gate Array) i Norge. Vi har utviklet vår egen utviklingsmetodikk (UVVM) som er internasjonalt anerkjent, og gir både høy effektivitet og kvalitet på utviklingen. Inventas designer med alle de ledende teknologiene tilgjengelig for FPGA.

Utviklingen av FPGA-løsninger er en kompleks øvelse der man beskriver elektroniske kretser i egne språk som er laget for dette formålet. Det kreves derfor detaljert kunnskap om digital design i de fleste applikasjoner. På laget i Inventas har vi over 25 års erfaring innen området og vi vil være din perfekte partner i alle utviklingsfaser.

MetOp-SG_04_ESA-testing

Våre utviklere

Inventas har lang erfaring innen FPGA- og ASIC-utvikling, og vi er spesialister på fremragende designmetodikk og verifikasjon med UVVM (Universal VHDL Verification Methodology). Vi bistår med å planlegge og implementere design, verifisere at designet er i tråd med spesifikasjonene, samt sikre at det møter nødvendige timingkrav (timing closure).

Våre utviklere fokuserer på spesialisering og anvendelse av effektiv metodikk og drar også en fordel av å være multidisiplinære. Mange av våre ansatte har en bakgrunn fra elektronikk, noe som styrker vår systemforståelse og evne til å integrere tett med elektronikkomponenter.

Hva vi jobber med

Inventas har jobbet med applikasjoner hvor FPGA og ASIC er en del av løsningen. Vår egenutviklede og internasjonalt anerkjente verifikasjonsmetodikk (UVVM) sikrer høy kvalitet og kvalitet på verifikasjonsprosessen.

Når vi designer benytter vi oss av alle de ledende teknologiene tilgjengelig for FPGA. Vi bistår med alt fra enkel feilsøking og støtte i små prosjekter til omfattende oppdrag i større prosjekter.

Kundene vi samarbeider med kommer fra en rekke sektorer, inkludert startups, medtech, subsea og romfart.

Avhengig av prosjektets krav og kundens behov, påtar vi oss både design- og verifikasjonsoppgaver. Teamet vårt jobber tett med hver kunde fra start til slutt for å sikre at løsningene blir av beste kvalitet.

Vi bidrar med

Inventas tilpasser engasjementet basert på prosjektets omfang og kundens behov. Vi har lang erfaring innen alle faser av utviklingsprosessen, og arbeider med korte oppdrag for sparring eller debug-assistanse, til større prosjekter hvor vi setter sammen et team som står for design, implementasjon, verifikasjon og backend.

Fleksibel prosjektstøtte

Vi tilpasser oss både små og store prosjekter og tilbyr fleksible leveransemodeller, enten det kreves arbeid onsite eller remote.

Komplett FPGA/ASIC-utvikling

Inventas dekker alle utviklingsfaser fra konsept og spesifikasjon, systemdesign og modul spesifikasjon, til valg av arkitektur og teknologi.

Design og implementasjon

Vi utfører omfattende designarbeid med bruk av VHDL, Verilog/SystemVerilog, og utvikling inkludert syntese, place & route (P&R) og implementasjon med spesialiserte FPGA-verktøy, samt modernisering av eldre kode for å oppdatere og forbedre eksisterende systemer.

Testing og verifikasjon 

Vi tilbyr avansert verifisering og testing ved bruk av UVVM og UVM. UVVM og HDLRegression, begge utviklet av Inventas, er sentrale i våre verifiseringsprosesser. Vi utvikler omfattende testplaner og setter opp effektive testbenker. HDLRegression brukes for automatisert simulering av testbenker,integrert i et CI-system, for å sikre at designet fungerer som forventet. I tillegg utfører vi hardware-testing og systemoppstart.

Støtte og optimalisering 

Våre dyktige fagfolk fungerer som sparringspartnere og tilbyr design gjennomganger, debug-hjelp, og støtte gjennom skript utvikling og backend-prosesser.

Opplæring og utviklingsstøtte 

Vi tilbyr opplæring i FPGA/ASIC-utvikling, med spesifikt fokus på verktøy og metodikk som UVVM og HDLRegression, for å styrke kundenes tekniske kompetanse.

UVVM HDL stor

UVVM og HDLRegression

Inventas utvikler UVVM (Universal VHDL Verification Methodology), som vi har lagt ut som et åpent og gratis test-rammeverk og metodikk på GitHub og IEEE SAO GitLab. Alle FPGA- og ASIC-utviklere i Inventas er med på å utvikle UVVM og er eksperter i god design- og verifikasjonsmetodikk.

I 2021 åpnet Inventas UVVM opp enda mer for brukersamfunnet og etablerte en styringsgruppe hvor Inventas har ett av setene. Målet er å invitere med flere selskaper til å drive fram utviklingen av UVVM. UVVM er støttet av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA for å videreutvikle metodikken og utvide funksjonaliteten.

HDLRegression er utviklet av Inventas med støtte fra ESA og er et verktøy for strukturert og automatisert kjøring av VHDL- og Verilog-testbenker for FPGA-design. Dette verktøyet automatiserer organisering av filer og tester, fremmer avansert teststruktur, og integrerer metoder fra softwareutvikling som continuous integration og unit-tester.

UVVM og HDLRegression er bare to av verktøyene som Inventas bruker for å effektivisere og holde høyeste kvalitet i våre FPGA-designprosjekter.

Kontakt oss

Fyll ut skjema og ta kontakt med oss for å avtale detaljene.