Fra elektroniske komponenter til ferdig kretskort.

Multiply coreEG16521

Hardwareutvikling

Når man skal lage løsninger og produkter som går på batteri eller får strøm på en annen måte, er det nesten uunngåelig at et kretskort involveres. I mange tilfeller kan man klare seg med et allerede eksisterende kretskort som kan tilpasses med egen programvare. Likevel er det ofte behov for å utvikle noe skreddersydd, for å få løsningen akkurat som man vil til en overkommelig enhetskostnad.

Verktøyene vi bruker

Inventas tilpasser seg kundens behov dersom det er spesifikke EDA-verktøy som må benyttes, og vi har erfaring med de fleste av de største verktøyene. I de tilfeller der dette er åpent, benytter vi oss av Altium Designer og KiCAD.

I tillegg har Inventas elektronikklab i de fleste av våre kontorer, med utstyr for undersøking, testing og modifisering av kretskort. Vi har også pick-and-place-maskiner for produksjon av småserier i tilfeller der det er mer praktisk enn å benytte seg av en ekstern produsent.

EL-lab

Metodikken vår

Vi jobber etter en strukturert og iterativ prosess når vi utvikler kretskort, og ser på dokumentasjon som en like viktig del av utviklingsløpet som selve designet. Vi har dessuten tett dialog med kunden underveis for å sikre at fokuset til enhver tid er riktig. Grunnprosessen vi følger for selve PCB-utviklingen er vist i figuren under.

Hardware metode transparent

Tverrfaglig samarbeid

En essensiell del av utviklingen er involvering av andre av våre elektronikkingeniører enn akkurat den eller de som er hovedutviklere på prosjektet. Dette gjøres først og fremst for reviews/sidemannskontroll, men også for sparring om tekniske utfordringer. Et godt samarbeid bidrar til å sikre en rask vei til gode tekniske løsninger, og et konsekvent kvalitetsnivå.

Hvert prosjekt er forskjellig, og kan trenge tilpassing eller tillegg til denne prosessen. I de tilfeller der kunden har sin egen prosess og dokumentsystem som skal brukes, følger vi det.

Vi bidrar med:

Vi kan både ta på oss hele utviklingsløpet, eller deler av det. Noen eksempler på hvordan våre fagfolk kan bidra er:

  • Dere har en idé, og trenger hardware til proof-of-concept. 

  • Dere har et kretskort som ikke fungerer optimalt. Vi kan troubleshoote og utvikle neste versjon.

  • Dere har førsteversjonen av et kretskort, og trenger at det skal tilpasses masseproduksjon.

  • Dere har et utviklingsteam, men trenger ekstra kapasitet for en periode. Vi kan leie ut en elektronikkingeniør som enten sitter hos dere, eller jobber remote fra oss.

Med vår samlede kompetanse er det stor sannsynlighet for at vi har vært borti noe som ligner på deres problemstilling. Samtidig legger vår fleksibilitet til rette for at vi kan tilpasse oss deres arbeidsflyt.

Kontakt oss

Fyll ut skjema og ta kontakt med oss for å avtale detaljene.