Skap fremtidens løsninger
gjennom et komplett produktutviklingsløp.

Fagsamling Oslo Teardown-40

Inventas utvikler dine produkter for fremtiden ved å forene vitenskap, teknologi, kunst og design. Sammen gjør vi verden litt bedre – prosjekt for prosjekt.

Et helhetlig perspektiv.

Selv et revolusjonerende produkt kan falme om forretningsmodellen svikter. Vår erfaring er at mange overser viktigheten av å gjøre seg kjent med brukere og markeder. Ved å nedprioritere forsyningskjede, regulatoriske krav, bærekraft og tiden det tar å få produktet på markedet, kan store muligheter gå tapt. Vi vet hva som må til – og når. Dette vil vi gjerne hjelpe deg med på veien.

Søke – skape – løse

En utviklingsprosess vil se forskjellig ut for alle, men den består ofte av følgende tre faser: søke, skape og løse. 

Søke – vi utforsker ulike perspektiver, finner svar og redusere mulige løsninger. 

Skape – det er her magien oppstår. Vi skaper og tester nytenkende og radikale løsninger, som samtidig lar seg realisere. 

Løse – parallelt med søken og skapingen, bygger vi løsningen – stein for stein.

– realisere

Produktutvikling er en krevende øvelse, og så mye som 95% av alle produkter som lanseres overlever ikke på markedet. Så hva kreves det for å lykkes?

Vår erfaring er at mye av svaret ligger i å finne den rette balansen og timingen på tre ulike fokusområder: 

Finn verdifulle behov. Å finne de riktige behovene er en kunst. De skal være riktige for brukeren, bedriften og planeten. Noen ganger er de åpenbare, andre ganger er de mye mer skjult. 

Skape fantastiske produkter. Dette handler om å hele tiden dykke ned i detaljene, samtidig som man ivaretar helheten. Det digitale og det fysiske må fungere sømløst sammen, det må være brukerorientert og bærekraftig. For å klare det, trenger du både spiss fagkompetanse og helhetsforståelse. 

Bygg suksessfull forretning. Et enestående produkt betyr lite om forretningsmodellen svikter. Vår erfaring er at antagelser om brukere og markeder blir stående uverifiserte, og at fokus på verdikjeder, regulatoriske- og bærekraftige krav – samtidig den tiden det tar å få produktet på markedet uteblir. Dette er feil som kan bli avgjørende for om produktet overlever. 

Reisen fra idé til suksessfull forretning starter med vekstmotoren.

Vekstmotor-no-bg

Vekstmotoren

Vekstmodellen, eller vekstmotoren som vi kaller den, er verktøyet vi bruker for å navigere gjennom et utviklingsløp. Den kan brukes på spesifikke områder, eller for hele bedriften. I praksis fungerer den som en motor som akselererer innovasjon – og sørger for at du lykkes med å bygge en suksessfull bedrift.

Med andre ord: Sikter du mot å være en del av de 5 prosentene som lykkes etter 3 år? Denne modellen øker sjansene dine.

Vi er forpliktet til å drive bærekraftig produktutvikling, og vi er fast bestemt på at vekst og innovasjon ikke behøver å gå på bekostning av planeten eller mennesker.

 

Unike problemstillinger

Våre kunder forventer resultater, og vi leverer med trygghet i hver fase. Med et dedikert team på nesten 200 eksperter, sørger vi for at dere får både bred erfaring og spisskompetanse innen ulike bransjer. Dette gir oss muligheten til å akselerere produktutviklingen, og effektivt overføre løsninger fra én sektor til en annen.

La oss ta en prat?

Vi skreddersyr et komplett produktutviklingsløp etter dine ønsker og behov. Fra fysisk til digital. Og fra produkt til forretning. La oss ta en uforpliktende prat for å se hva vi kan gjøre for deg.