Vi følger med på prosjektets tilstand og sikrer riktig fremgang.

workshop-postit

Våre prosjektledere

Inventas har en rekke prosjektledere som er vant med å jobbe i alt fra oversiktlige leveranseprosjekt til flerfaglige og sammensatte utviklingsprosjekt med større team. I tillegg til å lede utviklingsprosjekter hvor Inventas stiller med teamet, er våre prosjektledere godt egnet til å lede prosjekter ute hos oppdragsgiver.

bergen-møte
bergen-richard-maria

Hvordan vi jobber

Prosjektledelse starter gjerne med kartlegging av kunde- og prosjektbehov, og mål for prosjektet. Det etableres prosjektplan med aktiviteter med tilhørende tidsrammer, milepæler, interessentanalyser, samt hvilke risiko som kan dukke opp underveis og hvordan disse skal håndteres. Det må etableres struktur og kommunikasjonskanaler i prosjekter og defineres tydelig ansvarsfordeling.

favicon

Prosjekt er en dynamisk organisasjonsform, og prosjektleder må stadig følge med på prosjektets tilstand og fremdriften av prosjektet, identifisere eventuelle avvik fra planen og iverksette tiltak for å korrigere dem.

Vår metodikk

I Inventas støtter vi oss på fagmetodikk og utviklingsprosess tilpasset kunde og prosjektstørrelse. Om prosjektet er tjent med det kan Inventas gjennomføre workshoper, for eksempel med interessenter, som en del av prosjektløpet.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Bruk våre prosjektledere

Prosjekt er en dynamisk organisasjonsform som trenger en person i førersetet. Trenger du bistand med å holde i dine utviklingsprosjekter? Ta kontakt med oss.