Simuleringer reduserer behovet for prototyping og sikrer effektivt og sikkert design.

Simulering EMGS DeepXpress CFD strømningsberegning

Simuleringsdrevet produktutvikling

Når et produkt skal brukes i krevende miljø, er ofte simulering et godt verktøy for å sikre et effektivt og sikkert design. Ved å bruke simuleringer får vi innsikt i hvordan ulike laster påvirker konstruksjoner og hvordan konstruksjonene skal utformes for å tåle dem.

Med simuleringsdrevet produktutvikling gjør vi hyppige iterative simuleringer og designendringer. Det vil si at vi kan simulere, forbedre og simulere igjen. Dermed trengs det færre prototyper og null-serier som ikke består testkrav. Når laster, temperaturer og grensebetingelser påvirker designet kan våre ingeniører finne løsninger raskere ved hjelp av simuleringer.

Inventas utfører beregninger på to hovedområder: faste og flytende stoffer. Til faststoffer benytter vi elementmetoden (FEM), og for flytende stoffer bruker vi strømningsberegninger (CFD).

 

Strukturberegninger

 

Finite Element Method (FEM)

Beregningsprogrammer som ABAQUS og NX har gjort avansert FEM (Finite Element Method) mer tilgjengelig enn noen gang. Våre eksperter kjenner ikke bare softwarepakker, men forstår den underliggende fysikken og ligningene. Dette gjelder også for avanserte materialer (gummi, polymererer, kompositter), kontaktberegninger og vibrasjoner.​

Simuleringsdrevet-design-1-1
Simuleringsdrevet design
Kapasitetsberegninger-1
Kapasitetsberegninger
Sjokk-og-vibrasjonsanalyser-1-1
Sjokk- og vibrasjonsanalyser
Avanserte-Materialer-plyPlot
Avanserte Materialer

 

Numeriske strømingsberegninger

 

Computational Fluid Dynamics (CFD)

CFD (Computational Fluid Dynamics) er en kombinasjon av ingeniørmatematikk og fluiddynamikk som muliggjør beregninger av komplekse tekniske problemer.

Luft-, væske-, og varmetransport er ikke alltid intuitivt å resonere seg frem til, og derfor er kraftige simuleringsverktøy ofte uvurderlig i utviklingsfasen av produkter. Vår metode og arbeidsmetodikk tillater oss å simulere mange lasttilfeller og geometriforslag slik at vi raskt kan foreslå designforbedringer.​

Simulering-Termiske-beregninger-DEFA-1
Termiske beregninger
Simulering-Akvakultur-1
Akvakultur
Simulering-PipeFlow1-1-1
Rørstrømning
Vannbehandlingsanlegg simulering
Vannbehandlingsanlegg

Er du nysgjerrig på simuleringsdrevet produktutvikling?

Våre eksperter har både lang erfaring med beregninger og tung faglig utdanning. Hos oss finner du landets beste miljø innenfor avanserte simuleringer og analyser. Vi leier ut konsulenter eller inkluderer simulering i produktutviklingen. Fyll ut skjema og ta kontakt med oss for å avtale detaljene.