Bærekraftig produksjon gjennom alle ledd til industrialisering.

creor-metall

Industrialisering og produksjon

Kostnadene ved å ikke involvere produksjonsleddet i utviklingsprosessene kan være betydelige, både i form av tapt tid og økte kostnader. Vi setter opp komplette produksjonskjeder for våre kunder der vi tar høyde for både krav til produksjonsland, produksjonsstandarder, kvalitetsbehov og kostnadsbilde. Vi jobber tett med maskinoperatørene slik at vi kan bruke innsikten på tegnebordet før produksjonen starter.

Inventas har lang erfaring med utvikling av industrielle produkter tilpasset en kostnadseffektiv produksjon. Vi har i tillegg etablert et stort nettverk av produksjonspartnere. ​Våre kunders produkter spenner fra sensitive komponenter og den medisinske industrien til avanserte deler og offshoreutstyr – alle med strenge krav til materialer, toleranser og finish. Uansett hvilke behov du har innen produksjonsteknologi, skal vi kunne hjelpe deg. ​

creor-eivind-lego
creor-produksjon

Creor-png-logo

Gjennom vårt datterselskap, Creor AS kan vi tilby alt fra prototyping til serieproduksjon. Vi kan bistå med produksjon av enkeltdeler og produksjon og montering av elektromekaniske komponenter/systemer. Vårt mål er å sørge for at produktene utvikles for en mest mulig kostnadseffektiv produksjon, hvor en utnytter materialenes egenskaper og produksjonsteknologiens muligheter til det beste for sluttresultatet. Creor er sertifisert i henhold til ISO 9001

Hva vi gjør

Produksjonsrådgivning

Som din produksjonsrådgiver bidrar vi til å evaluere og velge riktig produksjonsteknologi tilpasset dine behov og krav. Egenskapene ved ditt produkt og ditt marked legger føringer for hvilke materialer og produksjonsteknologier som bør velges, hvilke strategier en bør velge for produksjons- og leverandørkjeden, og hvordan en kan redusere risiko og ivareta kontroll på best mulig måte.

DFM – Optimalisering av design for kostnadseffektiv produksjon

Som din produksjonsrådgiver bidrar vi til å evaluere og velge riktig produksjonsteknologi tilpasset dine behov og krav. Egenskapene ved ditt produkt og ditt marked legger føringer for hvilke materialer og produksjonsteknologier som bør velges, hvilke strategier en bør velge for produksjons- og leverandørkjeden, og hvordan en kan redusere risiko og ivareta kontroll på best mulig måte.
creor-mutter
creor-pc

Prototyping

Vi har jobbet med rapid prototyping teknologi siden starten og kan tilby alt fra enkeltprototyper til småserieproduksjon ved bruk av «rapid teknologi». Materialene kan oppnå tilnærmet realistiske egenskaper, noe som gjør at en nærmer seg egenskapene til de i serieproduksjon.

Forvaltning

Er det kritisk å alltid ha oppdatert produksjonsunderlag tilgjengelig? Vi forvalter for kunder produksjonsunderlag der vi sørger for at det er oppdatert, følger endrede standarder og endrer det etter hvert som nye produsenter og nye produksjonsmetoder blir aktuelle.

Testing

Vi leverer testrapporter, fra enkle målerapporter til mer omfattende FAT (factory acceptance test) tilpasset kundens behov og ønsker.

Oppfølging og kontroll

Vi følger opp produksjonen og sørger for at kunden får den beste kvaliteten og den beste prisen levert innen avtalte frister.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Klar for å heve standarden på din produksjon?

Vi setter opp komplette produksjonskjeder for våre kunder der vi tar høyde for både krav til produksjonsland, produksjonsstandarder, kvalitetsbehov og kostnadsbilde. Kontakt oss for en uformell prat om dine behov.