Innovasjonsløpet
som videreutvikler din eksisterende drift.

DSC07241

En større helhet

Hele 95 % av nyutviklede produkter overlever ikke etter 3 år, og bare 6 % av bedrifter anses å ha oppnådd suksess etter 5 år, ifølge Innovasjon Norge. For å være en av dem som lykkes trenger du en god balanse mellom behov, produkt og forretning. To behov går igjen – fokus på utvikling av nye produkter, eller videreutvikling av eksisterende behov. Det krever ulik metodikk. 

Vi hjelper kunder med å lykkes med innovasjon og produktutvikling. Ofte er løsningen å se enkelte produkter og tjenester som en del av en større helhet.

Nyutvikling handler om å identifisere muligheter, samle innsikt og ta riktige valg. Her støtter vi oss på vårt rammeverk – vekstmotoren. I videreutvikling handler det mer om å komme fram til det etablerte utgangspunktet. Svaret ligger ofte i en mer datadrevet prosess. Her støtter vi oss på vårt rammeverk for videreutvikling av eksisterende drift – forretningsplanen.

forretningsplan modell inventas

Vi bygger på to aksler

Forretningsplanen er et rammeverk som sørger for at prosjekter når de satte målene innenfor en gitt strategiperiode. Planen starter med målsetting og etablering av et nullpunkt for hvor driften står i forhold til de målene. Det som kommer ut av planen er en prioritert prosjektliste med forventede investeringer og gevinst. Planen bygges både rundt optimalisering av produktleveransen (behov, produkt og leveranse) og gjennom maksimert markedsaksept (kunder og konkurrenter).

 

Er du klar til å sette idéene dine ut i livet?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om deres behov.