Fra avanserte konstruksjoner til produksjonsklare komponenter.

Ingeniørkunst

Et gjennomtenkt produkt stiller høye krav til funksjonalitet og oppfinnsomhet kombinert med omtenktsomhet for detaljer. Kall det gjerne ingeniørkunst. Vår erfarne stab av ingeniører elsker tekniske utfordringer og behersker fremstilling av både avanserte konstruksjoner og produksjonsklare komponenter.

En ambisiøs designvisjon kan ikke sies å være realisert før alle problemstillinger er identifisert og løst. Da må man også forstå tilgrensende fagdomener, og evne å jobbe tverrfaglig. 

Mekanikk1

The devil is in the details and the proof is in the pudding

Produktutvikling innen mekanikkfeltet bygger slik vi ser det på oppfinnsomhet og kreativitet, blikk for detaljer, samt viten om hvordan man skal produsere i små eller store serier. På huset har vi vår datterbedrift Creor som gjør at vi har god kontakt med et produsentledd som kan vurdere produserbarhet og kompleksitet. I bunnen av alt ligger det klassiske mekanikkfaget, teknologikompetanse og erfaring.

Våre maskiningeniører

På mekanisk avdeling har vi mennesker som liker å utvikle komplekse mekanismer. Noen har spesialisert seg innen sprøytestøpte komponenter, noen vet alt om tettinger og tribologi, og andre jobber med svære, tunge konstruksjoner. Sømløs involvering av design- og simuleringskompetanse er en forutsetning for å lykkes.

Fellesnevneren hos oss er at folk er flinke til det de gjør fordi de har jobbet mye med produktutvikling. Vi lærer av iterativ prototyping, deler kunnskap og inspirasjon med hverandre, samtidig som vi også inspireres av hvordan andre ingeniører utenfor våre vegger har løst sine problemer.

Shipshave-test_DSC6007
Shipshave-test_DSC6013

Mekaniske konstruksjoner

Inventas har solid og mangfoldig kompetanse innen domenet mekanisk konstruksjon. Produkter vi har utviklet finnes på og under havoverflaten, i luften, i rommet, i operasjonssalen, og i konsumentmarkedet.

I Inventas har vi et munnhell som sier at vi følger produktet fra idé til suksess. Det betyr at vi ikke gir oss før vi er helt i mål og produktet kan oppleves, brukes og erfares.

Fysisk icon designer X ingenior Digital

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Ikke bare designer vi heldigitale og fysiske produkter, vi designer også løsninger som krysser grensen mellom det fysiske og det digitale.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Brukersentrert produktdesign

Vi forstår at å forklare en idé eller et problem ikke alltid er like enkelt. Vår spesialitet er å forstå utfordringen og oversette den til et konsept, visualisering eller prototype. Optimal synergi med produkteier og sluttbruker er nøkkelen til en vellykket produktutvikling.

«Designed by Inventas» på produktet ditt står for kvalitet, gjennomtenkt brukergrensesnitt og formgiving som passer ditt selskaps identitet.

Kontakt oss

Enten du trenger bistand med avanserte konstruksjoner, produksjonsklare komponenter, eller noe i mellom så finner du eksperter hos oss.