Produktledelse dreier seg om å strukturere prosesser rundt produkter.

Equinor-HXCI-038-foto-Inventas

Derfor må du tenke på produktledelse

I dagens kompetitive og globale markeder er fantastiske ideer og god produktutvikling bare startpunktet. For å lykkes krever det mye mer. Dette er vår hjemmebane! Vi kombinerer våre spisse fagpersoner med helhetstenkere for å bidra til at våre kunder lykkes med sin produktportefølje, fra det strategiske, til det taktiske, til det operative.

Når vi jobber med produktledelse dreier dette seg i hovedsak rundt fagområdene strategisk design, forretningsrådgiving, prosjektledelse og systems engineering – alltid i samråd med våre øvrige fagspisser.

Alle prosjekt er unike, og riktig kombinasjonen av fagpersoner og egenskaper tilpasses den enkelte kunde og prosjekt. 

workshop-trd
Ansatte-EG16851

Slik kan vi bistå

Produktledelse dreier seg om å strukturere prosesser som vi ofte ser at våre kunder kan ha utfordringer med å strukturere, eller der de kan trenge bistand på deler av arbeidet.

Noe typiske spørsmål vi ofte ser at kunder spør oss om: 

  • Skal vi utvikle et nytt produkt, eller skal vi forsøke å øke levetiden på våre eksisterende produkt?

  • Skal vi re-designe eller skal vi re-source kritiske komponenter?

  • Skal vi basere vår videre utvikling på hyllevare eller skal vi utvikle skreddersøm? 

  • Har vi en god nok produktvisjon, og hvordan kan vi lage et beslutningsunderlag som feier all tvil av banen?

  • Vi ser at vår teknologi kan benyttes til mange ulike formål. Hvordan kan vi oppnå suksessfull forretning raskest mulig?

  • Mange fag må ofte spille sammen for at utvikling skal lykkes. Hvordan klarer vi å prioritere riktige oppgaver på riktig tidspunkt?

  • Vi utvikler produkter der de regulatoriske vurderingene er helt kritiske. Hvordan posisjonerer vi vårt produkt riktig mot utvalgte marked?

  • Vi sliter med å få til samspillet mellom det fysiske og digitale, og mellom IT og OT. Hvordan skal vi strukturere dette?

  • Vi sitter fast med produksjon vi ikke har tilstrekkelig kontroll over. Hvordan kan vi trygge leveransene våre uten at produksjonskostnadene går i taket?

Typisk utviklingsreise til suksess
FIGUR: The Valley og Death er et kjent begrep innen utvikling. Grunnlaget for en kommersiell suksess legges tidlig, og må kontinuerlig følges opp.

Spørsmålene over er eksempler på utfordringer vi jobber med når vi støtter våre kunder på produktledelse. Med over 25 års erfaring innen produktutvikling, har vi et solid gunnlag som kommer godt med når vi skal løse komplekse utfordringer.

Vår erfaring er at de som lykkes er de som evner å fatte beslutninger på det man vet, og ikke det man tror, men samtidig evner å holde tempoet i beslutninger oppe. Faller tempoet, øker også risikoen for å mislykkes.

Vår spesialitet er å realisere. 

favicon

Prosjekt er en dynamisk organisasjonsform, og prosjektleder må stadig følge med på prosjektets tilstand og fremdriften av prosjektet, identifisere eventuelle avvik fra planen og iverksette tiltak for å korrigere dem.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Vi hjelper våre kunder hele veien fra idé til suksess

Trenger du bistand til å strukturere prosesser rundt produktene deres? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt dine problemstillinger.