Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe

Reduserer risikoen for hjerneskade hos for tidlig fødte barn

 

Bilde: Siri Ann Nyrnes Md. Phd.​ Medical Advisor, Cimon Medical

For tidlig fødte barn har store svingninger i blodstrømmen i hjernen, noe som øker risikoen for hjerneskade betydelig. NeoDoppler er en ny type noninvasiv ultralydprobe som kobles via en ledning til en enhet som sender og mottar ultralyd. Proben kan måle blodstrøm i mange dybder samtidig, og dekker et forholdsvis stort område. Det gjør at man ikke er avhengig av å sikte som på et vanlig ultralydapparat, og man trenger ikke å ha ultralydkompetanse for å betjene instrumentet.

Cimon-medical-DSCF9988-1024x768

1 av 10 barn fødes
for tidlig hvert år

Cimon-medical-DSCF9827
Neodoppler_04_1920

Monitorerer blodstrømmen i hjernen

Proben kan sitte på i time- og dagevis slik at man kan monitorere blodstrømmen kontinuerlig via en display unit. Et særlig viktig anvendelsesområde er syke nyfødte og spedbarn som er født for tidlig, der det er risiko for hjerneskade, forklarer oppfinner professor Hans Torp.

Direkte og kontinuerlig måling av hjerneblodstrøm vil gi mulighet til å optimalisere de faktorer som vi vet påvirker hjerneblodstrøm, og dermed sikre stabil blodtilførsel og oksygenmetning av hjernevev i den mest kritiske fasen etter en prematur fødsel.

Cimon-medical-DSCF0009-1536x997

Ny ultralydbasert metode reduserer hjerneskade

På bakgrunn av de kontinuerlige målingene vil respiratorinnstillinger, behandling av lavt blodtrykk og reaksjon på smerte og stress kunne skreddersys, slik at en kan redusere risikoen for hjerneskade. Potensialet for å redusere forekomsten av hjerneskader vil være stort med en slik ny ultralydbasert metode. Neodoppler kommersialiseres gjennom selskapet Cimon Medical.

Tidlig fase utvikling

Neodoppler_02_1320
Neodoppler_06_1320
Neodoppler_05_1920

Ferdig produkt

Cimon-medical-tech3-1794x2048
Cimon-medical-tech-1536x1056
Cimon-medical-cimon_medical-2

New call-to-action

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Prolink Alpha – En grønn veiviser
Prolink Alpha – En grønn veiviser