Evoy – Helelektriske båtmotorer

Evoy-calm-water-reflection

Utslippsfri kraftpakke på sjøen

Ambisjonen til Evoy er å bli verdensledende på båtmotorer, og det har det vært viktig for selskapet å levere på visjonen å gi brukerne «en uimotståelig båtopplevelse» fra første stund. En helhetlig og gjennomgripende designtilnærming i produktutviklingen har vært essensielt for å bygge opp under selskapets integritet og troverdighet som «sjøens Tesla».

Evoy_150HK_03b

100% elektrisk motorsystem

Evoy ønsker å forbedre båtopplevelsen ved å gi miljøvennlige løsninger for morgendagens båtfolk. Med sin banebrytende teknologi kan Evoy tilby et kraftig 100% elektrisk motorsystem spesielt rettet mot raskere båter mellom 20 og 50 fot. Systemet gir forbedret kapasitet og kraft, samtidig som det bidrar til å redusere lokal forurensning og klimautslipp til sjøs.

For å ta steget fra et teknologibasert oppstartsselskap til en sentral markedsaktør, ledende på teknologi og ytelse, måtte Evoy legge en strategi for å etablere en sterk og enhetlig merkevare. De hadde behov for bygge en tydelig identitet og et fysisk produktdesign med størst mulig appell i et internasjonalt marked.

Evoy-calm-water-spray

Evoy design-DNA-et

Inventas har hjulpet Evoy med å peke ut en posisjon og å finne selve design-DNA-et som målgruppen, kundene og markedet for øvrig kan kjenne igjen, og ikke minst tro på.

Et team av designere og utviklere innen både digital og fysisk produktutvikling har jobbet tett sammen i utformingen av identiteten og produktene. Dette har gjort det mulig å skape et konsistent visuelt uttrykk, produktopplevelse og budskap som bygger integritet rundt det Evoy står for og leverer, og som gjør brukeropplevelsen komplett. For å styrke laget har teamet hatt med Los&Co som har stått for utviklingen av budskap og kommunikasjonskonsept.

Evoy_Prosess_02
Evoy_Prosess_03

Evoy skal være banebrytende, kraftfull, ekte og lydhøre, og identiteten skal samtidig uttrykke teknologien og ytelsen til produktene. Gjennom workshops med kunden, undersøkelser av markedet og brukerne i målgruppen, har Inventas utarbeidet en merkevareplattform som blant annet spiller på rå natur og ekstremsport.

Det er utviklet en profilguide som sikrer et helhetlig uttrykk på fysiske produkter og alle kommunikasjonsflater. Her legges det føringer for visuelle og taktile elementer og interaksjoner, blant annet på formspråk, farger og materialbruk

Inventas har jobbet med designet av hele produktserien med utenbordsmotorer som vil være tilgjengelig som 150 HK, 300 HK og 450 HK. Et omfattende arbeid har vært lagt ned i designet av den førstnevnte motoren som nå er satt i produksjon, for å sørge for å ivareta produktopplevelsen ned i minste detalj.

Evoy_Logo2
Evoy_Farger
Evoy_Branding_2

De nye motorene til Evoy har vakt stor oppmerksomhet. Evoy lanserte ny identitet og nettside våren 2021 og har allerede startet leveransene av de nye 150 HK motorene i Norge. Videre vil selskapet starte opp leveranser i utvalgte land som Frankrike, Italia og Storbritannia, og har allerede etablert et kontor i Paris. Med over 6 millioner båter i europeiske farvann utgjør Europa et stort markedspotensial. De langsiktige planene legger opp til introduksjon i det nordamerikanske markedet i 2022 og i resten av verden i 2023.

Evoy_150HK_02b

Digital produktutvikling –  Et brukerorientert perspektiv. Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe