Flokk – IoT-løsning for fremtidens kontor

Bilder: Flokk & Inventas

Arbeidshverdagen har endret seg betraktelig de siste årene. Likevel tar omtrent 900 000 nordmenn på seg skoene hver uke for å reise til ett av 38 000 kontorbygg rundt omkring i landet. Kontoret er fortsatt et viktig samlingssted hvor vi tilbringer store deler av hverdagen vår – men det er ikke helt uten konsekvenser.

Det er viden kjent at bygg og byggenæringen har en betydelig påvirkning på miljøet, hvor sektoren står for omtrent 40% av de energirelaterte utslippene globalt. I den offentlige debatten handler det ofte om hva vi bygger med og hvordan vi bygger. Hva vi velger å fylle byggene med er i mindre grad snakket om.

flokk-kontorlandskap-AVE1142

Unngår unødvendig bruk-og-kast

Sammen med teamet i Inventas har Flokk utviklet en ny sensor som gjør det enklere å monitorere slitasje og bruk av kontorstoler. Det gjør at kontorsjefer og site managers får en enklere jobb med å optimalisere kontorene, samtidig som det gjør det mulig for kunden å unngå unødvendig bruk-og-kast – til gunst for miljøet, så vel som bedriftsøkonomien.

Teamet fra Inventas bestod av tre embedded software utviklere, fagansvarlig for elektronikk, samt prosjektleder.

Multoply-arne-olav-elektronikk-kretskort

Utfordringen

Kontormøbler krever omtrent fem ganger så mye energi å produsere som klær, og hvert eneste år kastes det funksjonelle kontormøbler til en bruktpris på en halv milliard kroner bare i Norge. Det er ikke lønnsomt for verken selskapene eller miljøet.

Samtidig har arbeidsmønsteret endret seg drastisk på et få år. Hjemmekontor, distribuert arbeid og hybride team er noen ord som har sneket seg inn i dagligtalen. Økt fleksibilitet endrer behovet for utstyr, inventar og møteplasser. Dét har medført nye utfordringer for dem som har ansvaret for å drifte og optimalisere kontorbyggene.

flokk-211122_project_room

Et innovativt selskap med hundre års erfaring

Flokk er et “house of brands” med merkevarer som har fylt opp kontorer over hele verden i mer enn hundre år. Få selskaper kjenner markedet for kontormøbler bedre enn dem. Nå utvikler de løsninger for fremtidens kontor hvor sirkulærøkonomi og teknologi er nøkkelbegrep.

Flokk ønsket en løsning for å koble kontorstoler sammen, slik at kontorsjefene kunne monitorere slitasje og bruk av stoler. For eksempel kan de utnytte kontorstoler fra et møterom som sjeldent er i bruk fremfor å kjøpe nye. Inventas ble koblet på da Flokk ønsket en samarbeidspartner med den nødvendige elektronikkekspertisen for å få prosjektet i havn.

HoB-Flokk-2022

Snakker sammen via knappcellesensorer

Inventas utviklet en knappecellesensor på litt større enn et batteri som sitter på stolen. Ved hjelp av et presist akselerometer kan sensoren detektere om det er bevegelse i stolen eller om den står stille. Samtidig kan sensoren kommunisere med Inventas’ IoT-plattformkort som er montert i takene rundt omkring i kontorlandskapet. Altså snakker stolene sammen via 4G og en skytjeneste.

Enkel å bytte ut

Flokk hadde allerede en stol med sensorer i seg som kunne gjøre den samme nytten som den nye sensoren. De ønsket likevel en løsning som kunne benyttes på tvers av porteføljen med hundrevis av ulike produktfamilier. Ikke minst fordi det da vil være enklere å skifte ut sensoren, samt gjøre det mulig for deres kunder å tilpasse området som monitoreres.

Løsningen er retrofit, altså kan den enkelt monteres på eksisterende stoler uten å måtte sys inn i puten eller monteres på en spesiell måte. Det gjør at den enkelt kan tas i bruk på alle typer stoler, uavhengig av form og farge.

flokk-stol-moterom-IMG_3376

God flyt i prosjektet

Alle prosjekter i Inventas starter med en planleggingsfase hvor det handler om å forstå kundens behov, hvordan løsningen kan fungere, og deretter kartlegging av hvilke muligheter som finnes. Etter at denne fasen var overstått gikk det distribuerte teamet videre med sprinter og tre statusmøter i uken. På den måten kunne de sikre en god flyt i prosjektet med god kommunikasjon mot kunde underveis i prosessen.

«Vi brukte mye tid på å sikre kommunikasjonsflyten mot kunde, slik at vi var forent om hvor vi var og hvor vi skulle. Ikke minst var de faste kontaktpunktene viktig for å løse utfordringene vi avdekket underveis. Flokk var en god sparringspartner, og vi er takknemlige for den tilliten de ga oss til å løse utfordringene på egenhånd.»

– Jesper Toftenes, gruppeleder for Embedded Software i Inventas.

flokk-stol-detalj-IMG_3380
flokk-stol-detalj-IMG_3383

En samarbeidspartner som tør utfordre

Flokk valgte å sette ut prosjektet da de manglet den nødvendige teknologikompetansen som krevdes for å utvikle produktet internt. De ga teamet stor tillit fra start av, og opplevde samarbeidet som givende. Ikke minst på grunn av Inventas-teamets evne til å utfordre underveis.

Elektronikkutvikling-tore-arne-olav

«Inventas har vært dyktige på å identifisere utfordringer som vi ikke hadde tatt stilling til fordi vi manglet domenekunnskapen. Samtidig syns jeg de har kommunisert godt hele veien, og gjort det enkelt for oss å forstå teknisk informasjon.»

– Ola Tjade, Business Development Manager i Flokk.

utvikling-kretskort-multiply

Flokk er også fornøyd med hvordan teamet tilnærmet seg dem og prosjektet.

«Jeg opplever Inventas som jordnære og med forståelse for vår kontekst. De har vært gode å jobbe med.» 

– Ola Tjade, Business Development Manager i Flokk.

IoTBoard

Multiply: Gjør det enkelt å gjennomføre IoT-prosjekter

Den nye IoT-løsningen ble utviklet med Multipy, en utviklingsplattform som gjør det mulig å skreddersy IoT-løsninger raskt og enkelt. Gjennom plattformen kan du overvåke og samle data fra hvor som helst i verden. Både små og store selskaper kan teste ut IoT-løsninger fra dag én, og utvikle et industrialisert produkt på under ett år.

Om du vil vite mer om Multiply og elektronikkutvikling i Inventas kan du sjekke ut webinaret vårt om kretskortutvikling, eller ta kontakt med oss for en uformell prat om ditt prosjekt.

verdikjeden multiply

New call-to-action

Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Prolink Alpha – En grønn veiviser
Prolink Alpha – En grønn veiviser