Kongsberg Defence & Aerospace – MetOp-SG satelittene

MetOp-SG_04_ESA-testing

Foto: ESA

 

Laserstyring i neste generasjon værsatellitter

De nye MetOp-SG satellittene vil gjøre målinger med mye høyere oppløsning enn tidligere, og vil mye mer detaljert kunne se hvor utslippene til atmosfæren kommer fra. Dette vil kunne gjøre land og selskaper ansvarlig for utslippene sine på en helt ny måte.

 
MetOp-sg_05_IASI-profile

Selve laseren, kalt LASE, er en viktig komponent i interferometeret om bord i satellitten. Interferometeret omdanner lys fra atmosfæren til et absorpsjonsspekter og laseren inngår i referansesystemet for å nøyaktig kunne bestemme bølgelengden på det målte lyset.

Absorpsjonsspekteret kombineres med kartkoordinater for å danne et bilde av hva som foregår i atmosfæren og analyseres videre for bruk i værvarsling og klimamodellering. Ved hjelp av spekteret kan man måle drivhusgasser, skyer, aerosoler, ozon og sporgasser og etablere temperatur- og vanndampprofiler av jordens atmosfære på både regionalt og globalt nivå.

FPGA for styring av laser

Laseren er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Inventas har utført FPGA programmeringen for styringen av denne. Løsningen utfører signalbehandling, lagring av data, og kommunikasjon med bakken. Den er bygget med trippelrendundans på gate-nivå for blant annet å håndtere såkalte «single event upset» hendelser (SEU) som er endringer i tilstand i ditiale kretser forårsaket av den sterke stålingen satellittene blir utsatt for.

MetOp-sg_03_IASI-NG

Foto: EUMETSAT

 

MetOp-SG programmet

MetOp-SG (Meteorological Operational Satellite Second Generation) er en gruppe på seks satellitter som utvikles av European Space Agency (ESA) og EUMETSAT og som inngår i Sentinel-5-instrumenteringen i ESAs jordobservasjonsprogram Copernicus.

MetOp-SG Satellite A-serien fokuserer på optiske instrumenter og atmosfæriske lydgivere, mens Satellite B-serien vil ha mikrobølgeinstrumenter. Satellittene skal skytes opp i perioden 2023 til 2037, og skal erstatte første generasjon MetOp- satellitter. Oppskytingene vil foregå fra Fransk Guyana, med en Ariane 6 bærerakett.

MetOp-sg_02_eumetsat

Alle foto og illustrasjoner: ESA/EUMETSAT

Skap fremtidens løsninger gjennom et komplett produktutviklingsløp.

Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Prolink Alpha – En grønn veiviser
Prolink Alpha – En grønn veiviser