Merdslippen – Greenbag

Merdslippen-greenbag-01b3_2000-1

Bærekraftig oppdrett i lukkede omgivelser

Greenbag er et kostnadseffektivt oppdrettsalternativ som sikrer kontinuerlig drift, god volumutnyttelse og en effektiv vekstrate. Greenbag er et lukket merdsystem der rent vann pumpes opp fra havdypet, og dette medvirker bl.a. til en jevnere vannkvalitet, lavt lusepåslag og dertil redusert lusebelastning både for fiskehelse og økonomi. Renseteknologien gjenskaper fiskens naturlige miljø ved å bevege vannet motstrøms og medstrøms, og alt avfall blir effektivt samlet opp i bunn av merd som reduseres miljøavtrykket på omgivelsene til et minimum.

Merdslippen-greenbag-05_2000

Strategisk samarbeid fra konsept til bygging

Inventas har vært en strategisk samarbeidspartner i hele designprosessen fra konseptutvikling av system og løsninger, frem til detaljutvikling og bygging av hele anlegget. De første to merdene ble satt i drift hos Hardingsmolt sommeren 2018.

Merdslippen_crop

Full resirkulering av vann og energi

Merdslippen har konkrete planer om videre utvikling av Greenbag til å omfatte full resirkulering av vann og energi (RAS), samt utvikle komplette anlegg med Greenbags som optimaliserer matfiskproduksjon fra smolt til slaktefisk.

Merdslippen-greenbag-08_650
Merdslippen-greenbag-13_1350

Hvordan lykkes med innovasjon i havbruksnæringen? Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe