Midt-Norsk Havbruk – Aquatraz merdkonsept

Aquatraz-172603

Merd bygget ette skipsprinsipper

 

Foto: Steinar Johansen

Konseptet som er en semi-lukket merd i stål og bygget etter samme prinsipp som skip, vil kunne løse mange av dagens utfordringer. Det er inngått et samarbeid med Midt-Norsk Havbruk AS om testing og videreutvikling og det er søkt om åtte utviklingskonsesjoner.

Aquatraz vil være et konkret svar på mange av næringens utfordringer med hensyn til lus og rømming. Teknologien setter i tillegg fiskehelse i fremste rekke sammen med bedret HMS for de ansatte.

Midt_Norks_Havbruk_01 copy

Bedre fiskehelse og fiskevelferd

Aquatraz har som målsetning å bedre dagens fiskehelse og fiskevelferd vesentlig, noe som blant annet oppnås med sirkulasjon av vann slik at fisken får bedre trening og tas opp uten bruk av orkast nøter for trenging av fisken. Løsningen gir, på grunn av sin stive konstruksjon mye bedre HMS, blant annet med gjerder på begge sider av gangbanen.

Aquatraz-338041

Foto: Midt-Norsk Havbruk

Nytt merdkonsept

Det nye merdkonseptet kan bygges i flere størrelser og kan benyttes på alle dagens lokaliteter i Norge. Samtidig muliggjør det bruk av nye arealer som i dag ikke er egnet til oppdrett. Byggingen vil kunne gi oppdrag til norsk utstyrsnæring og utnytte ledig kapasitet på verft da merdene bygges etter skipsprinsipper.

Midt_Norks_Havbruk_04 copy
Midt_Norks_Havbruk_03 copy

«Dette er et svært spennende konsept, som vi i Inventas har hatt gleden av å bistå i utarbeidelse av konsept og søknad, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid fremover»

— André A. Ingolfsen, Inventas

Midt_Norks_Havbruk_02

Hvordan lykkes med innovasjon i havbruksnæringen? Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe