Nordiq Products – Sensoren som redder liv i felten

Nordiq_Products_bannerNY

LiSa kan bidra til å redde tusenvis av liv hvert eneste år

Hver eneste dag rykker helsepersonell ut til store og små ulykker verden over. Bare i Norge gjennomførte ambulansetjenesten mer enn 280.000 akuttoppdrag i 2020. På verdensbasis er det millioner av utrykninger hvert eneste år, og hver gang handler det om én ting: Å redde liv.

Nordiq Products utvikler en ultraportabel pasientmonitor som hjelper akutt helsepersonell i førstehjelpsarbeidet, uavhengig av om de tilhører den sivile helsetjenesten, andre nødetater eller organisasjoner som Røde Kors.

Monitoren, som har fått navnet LiSa (som står for Life Saver), gjør det mulig å overvåke pasientens vitale livstegn som pust og puls i felten. Det gjør det enklere å oppnå kontroll av helsetilstanden til pasienten(e) på stedet, og dermed kan LiSa bidra til å redde tusenvis av liv hvert eneste år.

Inventas har bistått Nordiq med utviklingen av en ny optisk sensor som gjør det hele mulig.

Professor Lise Lyngsnes Randeberg og daglig leder Mats Hetling. Foto: Smidesang & Lyng, Fra Adolf Øiens Fond

Nordiq_Products_AdolfOien

Et problem siden tidenes morgen

Når akutt helsepersonell ankommer et ulykkessted blir hvert eneste sekund dyrebart. På kort tid må de danne seg et oversiktsbilde av en situasjon med mange usikkerhetsmomenter, sikre skadestedet og gi livsnødvendig førstehjelp. For dem er det helt kritisk å få kontroll på pasientenes livstegn.

I dag finnes det verktøy som gir den hjelpen de trenger. Utfordringen er at instrumentene ofte befinner seg langt unna skadestedet, gjerne på sykehus og til en viss grad i ambulanser. I felten blir fagpersonene ofte overlatt til seg selv og sine egne vurderinger.

Å kunne følge med på kritisk skadde personer har vært et problem siden tidenes morgen – spesielt om det er flere pasienter eller ved pasientevakuering.

Mats Hetling på oppdrag i Afghanistan. Foto: Privat

Mats-Hetling-Privat
Nordiq_Produkt_Mats_Hetling

Etablert for å finne en bedre løsning

Nordiq Products ble etablert for å finne en løsning på denne utfordringen. Bak selskapet står Mats Hetling som selv har opplevd det verst tenkelige utfallet, da han som sanitetssoldat i Afghanistan mistet en pasient etter at den omkommendes kjøretøy traff en veibombe.

Siden 2018 har Nordiq testet ut ulike løsninger, utvidet teamet og sikret finansiering for å fortsette utviklingsløpet. Samtidig har de etablert ulike samarbeid med produktutviklingsmiljø og akademia, hvorpå Lise Randeberg, professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU, har blitt en del av Nordiq-teamet.

Nordiq fant løsningen

Nordiq har arbeidet med utviklingen av LiSa siden 2018, hvor den første prototypen ble utviklet et par år senere. LiSa er en portabel og robust pasientmonitor som enkelt kan festes på pasienten, uten at den blokkerer eller er i veien for førstehjelpsarbeidet.

For å gi gode, pålitelige resultater benytter LiSa seg av to sensorer. En akustisk sensor som måler puls og pust har blitt utviklet i samarbeid med SINTEF, mens Inventas har utviklet en optisk lyssensor som måler pustefrekvens, puls og oksygenmetning.

Nordiq_Produkt

Utviklet en ny optisk sensorteknologi

Bak den optiske lyssensoren ligger en velkjent teknologi som brukes i pulsklokker. Lysdioder sender lyssignaler gjennom huden som registreres i sensoren for deretter å bli prosessert i en kroppsbåren enhet før de kalkulerte verdiene vises på enhetens skjerm.

Utfordringen med den eksisterende sensorteknologien er at den har kjente svakheter som gjør den lite pålitelig. Blant annet gir de ikke gode nok målinger på mørk hud, og eksterne faktorer som fukt kan gi ulike utslag. Sensoren som er i LiSa kan korrigere for forskjellige variabler som hudtykkelse og hudfarge.

Inventas tok i bruk akademisk forskning i utarbeidelsen av sensorpakken, hvor blant annet professor Lise Randeberg kom med innspill på hva som var viktig for å kunne skape pålitelige målinger. Deretter ble det valgt ut de komponentene som best kunne svare opp ønskene fra forskningsmiljøet.

Kombinasjonen av en akademisk forankring, tidligere erfaringer med andre produkter og prosjekter, samt praksisen med å ta for seg det vanskeligste først i utviklingsprosessen, har gjort at dagens løsning kan brukes langt frem i prosjektet.

Nordiq_Products_samarbeid

Tett samarbeid er en suksessfaktor

Første kontakt mellom Nordiq og Inventas skjedde noen år før det formelle samarbeidet startet i 2020. I den tidlige fasen ble det gjennomført en helsesprint og workshoper for å utvikle konseptet.

Det formelle samarbeidet ble innledet med mål om å lage en prototyp. Fra start av var det en tett dialog mellom Nordiq, Inventas og akademia som førte til at Inventas kunne levere en fungerende løsning som svarer opp behovene fra kunden.

– Mye av suksessen ligger i utviklingsprosessen. Det er lett å se et produkt og tenke at det er helt naturlig at resultatet ble som det ble. Men det er faktisk slik at løsningen blir til underveis, og det tette samarbeidet med ulike interessenter har bidratt til at vi har et produkt som kan løse et stort problem, sier Mads Martinussen, leder for teknologi i Inventas.

Inspirerende arbeid

Prosjektet med Nordiq har vært inspirerende for teamet fra Inventas. At produktet kan bidra til å redde liv gir en ekstra motivasjon i hverdagen. Like viktig er tilliten som har blitt gitt teamet fra kunden, og hvordan samarbeidet har pågått siden dag én.

– Vi syns det er utrolig spennende å få jobbe med Nordiq som ønsker å løse et stort og viktig problem. Teamet i Nordiq har mye kompetanse og erfaring, samtidig som det er en veldig hyggelig gjeng. Vi har jobbet tett sammen fra første stund med en åpen og ærlig dialog, sier produktutvikler Bjørn Hagen som har utviklet den nye sensoren.

Nordiq_Products_bjørn_microscop

Må ta hensyn til flere interessenter

LiSa er fortsatt i utviklingsløpet, og må gjennom ytterligere steg før produktet er klart for markedet, deriblant en omfattende sertifiseringsprosess med klinisk testing og dokumentasjon av prosesseringen i produktet. Målet er lansering i 2024.

Gjennom hele utviklingsprosessen har teamet fra Inventas hatt med seg ulike perspektiver. Samtidig som teamet har bearbeidet ideene til kunden, har de tatt med perspektivene fra sluttbruker og andre interessenter. Nordiq er nå i ferd med å gjennomføre den tredje finansieringsrunden på veien mot markedet, og investorer har da vært en viktig målgruppe for teamet.

– Vi har tenkt kommersielt fra første stund, og stilt oss spørsmål om hva det er vi kan selge, og i hvilken ende vi kan starte som gjør det enkelt for kunde å gjøre seg attraktive for investorer. Det er viktige perspektiver som vi alltid har med oss inn i nye samarbeid, sier Mads Martinussen.

Nordiq_Products_prototyping
Nordiq_Products_Lisa

Team Inventas: 

  • Prosjektledelse

  • Teknisk fagansvarlig

  • Elektronikk og kybernetikk

  • Produktdesign

  • Regulatorisk

Prosjektperiode: 2020 -> 

Hvordan lykkes med  medtech i fremtiden? Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe