Khoral - Fjerning av større gjenstander fra magesekken

Trekke fremmedlegemer ut gjennom spiserøret

Å svelge fremmedlegemer som batterier, knivblader og bestikk er ikke uvanlig hos voksne pasienter med psykiske lidelser og skjer ofte i et gjentatt mønste. I tillegg kan barn få i seg fremmedlegemer ved uhell noe som kan være svært farlig.

Den åpenbare førstelinjebehandlingen er å trekke ut fremmedlegemet så effektivt som mulig gjennom spiserøret. Det eksisterer i dag få hjelpemidler og prosedyren er forbundet med stor risiko.

Khoral_01_2000

Tett samarbeid med kirurger

Khoral er et nytt verktøy som muliggjør rask og enkel fjerning av alle typer objekter. Foran på gastroskopet monteres to små runde skiver, disse fungerer som en klype som skjermer den skarpe gjenstanden, enten det er spissen på en biffkniv eller taggene på en gaffel. Slik kan gjenstanden dras opp gjennom spiserøret uten at det skjer noen skade. Khoral gjør slike inngrep enklere, raskere og redusere faren for komplikasjoner.

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med kirurger ved St. Olavs Hospital og forretningsutviklere ved NTNU Technology Transfer.

Last ned sjekkliste for utvikling av medisinsk utstyr

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe