PKNN – App for kreft-pårørende

Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN) og LotteEnka AS

Pancreaskreft/bukspyttkjertelkreft er en skremmende kreftform og de som rammes av den og deres famile må ofte håndtere mye ny informasjon og negative nyheter på kort tid. Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN) og LotteEnka AS ønsket å gi de som blir berørt av pancreaskreft/bukspyttkjertelkreft et nytt verktøy for samhandling, deling av gode historier og hjelp til å sortere en vrimmel av informasjon og tilbud. Prosjektet har fått støtte fra Celgene’s 2019 ImpactPANC competition og Viken Fylkeskommune.

PKNN-cover

Kan en app bedre livet til kreftsyke og deres pårørende?

Problemstillingen Inventas tok tak i var todelt. Først gjennomførte vi en tjenestedesignprosess for å kartlegge brukerbehov og utforske mulighetsrommet for en digital løsning. Dette resulterte i en prototype som vi igjen testet på både pasienter og pårørende for å sikre at løsningen svarte på behovene. Resultatet ble brukt for å søke midler for videre utvikling.

PKNN_02

Målsetting

Å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende.

Kritiske faktorer i prosjektet:

  • Kartlegge løsbare behov for brukerne

  • Finne og teste løsningene på brukerene.

  • Søke støtte for videre utvikling

PKNN_apple_watch

Et brukerorientert perspektiv

LotteEnka AS og styret i PKNN (Pancreaskreft Nettverk Norge) kom til Inventas for å få hjelp til å utforske mulighetsrommet rundt å skape en digital plattform for pasienter og pårørende med bukspyttkjertelkreft. Appen er ment å hjelpe brukerene gjennom en intens og vanskelig tid med stort behov for (positivt ærlig) informasjon og mange tilbud fra ulike hold.

Sammen startet vi med innsiktsarbeid og gjennomførte workshops med pasienter, pårørende og helsepersonell. Innsikten fra samlingene dannet grunnlag for et digitalt hjelpemiddel for å organisere livet midt i kaoset. Å leve med pancreaskreft er en situasjon hvor utfordringene står i kø. Noen av de viktigste utfordringene vi avdekket som løsbare, var å rydde opp i dårlig informasjon, skape rom for å dele de positive historiene og tilgjengeliggjøre veiledning og råd på en enkel måte fra en kilde de følte de kunne stole på.

PKNN_Menu

Interaktiv prototype

Et av prosjektets mål var å validere ideen om at en app kunne hjelpe målgruppene. Dette testet vi gjennom å lage en trykkbar prototype for smarttelefon som løste noen av de sentrale brukerutfordringene vi avdekket i innsiktsfasen.

PKNN-Pårørende

Prototypen ble svært godt mottatt av brukerene under brukeretestingen og ga PKNN og LotteEnka AS et godt grunnlag for å estimere rammene til et utviklingsprosjekt, og sådan gå videre for å søke midler for å finansiere løsningen. Samtidig som den ga oss innsikt i verdien for sluttbrukerene og validerte teorien om at en god app fra en kilde man stolte på faktisk kunne hjelpe brukere som befinner seg i en såpass utfordrende og uvanlig situasjon.

På sikt er målet å skape en app som bedrer situasjonen for alvorlig syke, og gir de en trygg plass for samhandling, innhenting av informasjon og for samhandling med helsevesen, forskning og støtteapparat.

Inventas bistod med

  • Brukerkartlegging

  • Konseptutvikling

  • Vurdering av kommersielt potensiale

  • Brukertesting

  • Bistand til søknader

Digital produktutvikling –  Et brukerorientert perspektiv. Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe