Radian – EKKO BirD fugledetektor

i_flyplass_pascal-meier-UYiesSO4FiM-unsplash

Bedre oversikt over fugler ved flyplasser

En stor fugl i motoren kan sette den ut av spill. Det finnes også eksempler på fugler som har knust flyets nese, et vindu eller deler av vingen. Og problemet er størst ved innflyving og når fly skal ta av.

Ny teknologi gjør det mulig å bruke en standard marin radar for å oppdage og overvåke fuglenes flymønstre over både land og vann.

i_fugler_karen-hammega-xejKkEWqjAA-unsplash
p_ekko-bird_01

FPGAen håndterer datautvekslingen

Vi har utviklet en FPGA som håndterer datautvekslingen mellom EKKO BirD-radaren og dataprogramvaren. FPGA-en prøver data fra radaren ved hjelp av en ADC, buffrer dataene og overfører dem deretter til PC-minnet ved hjelp av PCIe-grensesnitt. Programvaren, utviklet av Radian, kan deretter behandle dataene og bestemme fuglaktivitet opptil ca. 7 km unna. Med gjess i flokk, med en typisk gjennomsnittshastighet på 60 km/t, kan flyplassmannskapene få en advarselstid på opptil 6 minutter.

Trenger dere litt ekstra kapasitet på det interne prosjektet du jobber på?

Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Prolink Alpha – En grønn veiviser
Prolink Alpha – En grønn veiviser