Solwr – Plukkerobot som kommer til overalt

Automatiserer pakkeprosessene

 

Video fra solwr.com

 

Solwr Robotics har som mål å kunne automatisere deler av plukke- og pakkeprosessene som skjer på et distribusjonslager hos grossistene. Der plukkes og pakkes varer for utsendelse til butikker og varehus.

Solwr-01_HentetFraSolwerNettside_20240123

Overvinner tradisjonelle barrierer

I dag skjer denne plukkingen semimanuelt. En operatør kjører en palletruck, plukker ned paller som ikke står på gulvet, plukker varer og setter pallen tilbake i reolen. Dette er tidkrevende arbeid med tunge løft og en kilde til feilplukk som ikke oppdages før kunde mottar varene. Så langt har det ikke vært mulig å benytte noen form for robotisering i slike lager. Det har vært enten eller. Mennesker eller helautomatisering.

Currence-robotics_004

Komplett kompetanse sammen

Solwr Robotics lette etter, og prøvde ut, roboter som er på markedet, men fant ingen som kunne løse oppgavene. De tok defor kontakt med Inventas for å få bistand til den fysiske utviklingen av en egen, sterk plukkerobot som kunne klare utfordringene.

Selskapets gründere har spisskompetanse innen maskinlæring og logistikk og grossistselskapet H.I. Giørtz Sønner AS / ASKO har vært med fra starten og bidratt med behovsbeskrivelse og som pilotkunde i testing av ideer og løsninger. Sammen med Inventas ble kompetansen komplett, og dette ble starten på en langt og tett samarbeid med delt kontorfellesskap både hos Inventas og hos Solwr.

Currence-robotics_002

Lav byggehøyde, lang rekkevidde

Grab er en unik logistikkrobot hvor byggeprinsippet og tekniske løsninger er patentert. Grab evner å plukke enkeltvarer fra pall i reol, sikkert og effektivt. Det kompakte designet, lave byggehøyden og lange rekkevidden på armen har vi oppnådd ved å rulle ut armen, ledd for ledd, fra et magasin. Med skånsomme sugekopper som kan roteres, på enden, plukker og plasserer den varene med stor frihet.

Enheten står på en selvkjørende base med pall, og har en løfteakse slik at den kan hente ned varer fra to pallehøyder.

Integrering av det mekaniske, med motorer, instrumentering og styring ble sluttført i parallell med utviklingen av 3D-maskinsyn og algoritmer for navigering, plukking og stabling. Første versjon er lansert og en rekke nye produkter kan følge etter.

Currence-robotics_grab_1b

Jobber sammen med mennesker

Med Solwr Robotics AS er en ny, norsk høyteknologisk bedrift er etablert. Grab er blitt et alternativ til sentralisering og store investeringer i helautomatiserte, store sentrallagre. Løsningen forbedrer dagens arbeidsplasser med hensyn på belastninger, HMS og arbeidstid, og samtidig effektiviserer vareflyten med delvis automatisering.

Plukkeroboten representerer en ny form for infrastruktur som vil bidra til en positiv samfunnsutvikling ved å opprettholde lønnsomhet og arbeidsplasser, ved at den jobber sammen med mennesker og ikke erstatter dem.

Currence-robotics_grab_2

Brukerinnsikt og konkretisering av krav

Vi innledet samarbeidet med brukerobservasjoner og flere befaringer på store varelagre. Vi intervjuet brukere og plukket og stablet varer på pall selv for å få selv kunne forstå behovene og utfordringene.

Oppgaven ble etter hvert ganske konkret: En arm med lang rekkevidde (2 meter) og lav byggehøyde (10 cm) som kunne nå inn mellom varer og reoler og løfte tunge (12 kg) varer ut. Den skulle kunne plukke fra pall i to høyder (3 meter). Utstyrt med 3D-maskinsyn skulle den gjenkjenne varer, paller og reoler. Roboten skulle kunne kjøre selv og frakte med seg en egen pall.

Currence-robotics_6274
Currence-robotics_6280

For å komme videre med denne «umulige» oppgaven kjørte vi flere runder med workshoper der vi samlet alle i prosjektgruppa og et team fra Inventas med bred ekspertise og erfaring. Sammensettingen av folk og oppgaver stemte godt og det kom en strøm av idéer vi kunne bygge videre på.

Currence-robotics_grab_-1.73
Currence-robotics_grab

«Utrulling av brannslange» ble et konsept som utkrystalliserte seg. Dersom «slangen» kunne stives av når den ble rullet ut, kunne man komme inn i smale åpninger og nå helt inn til den innerste pakken på pallen, der ingen andre kommer til.

Kursen var lagt og utviklingen gikk målrettet videre. Vi 3D-printet og bygget en lang rekke mock-ups og prototyper. Disse fikk motorer, instrumentering og maskinsyn og førte oss mot den roboten som er lansert på markedet i dag.

Currence-robotics_001
Currence-robotics_grab_3b

«Den største aha opplevelsen fikk vi i de første workshopene hvor Inventas og vi jobbet med ideer og mulige løsninger, hvor Inventas designmetodikk og enkle måter å visualisere og prototype ideer gjorde at vi tok et kvantesprang fremover. Resultatet av workshopen var fire konsepter, hvor vi valgte det som dannet grunnlaget for Grab. Ikke bare satt vi igjen med et realiserbart konsept, i form av en 3D modell sammenstilling, forslag til standardkomponenter, overslagsberegninger (FEA), men også en proof of concept prototype og underlag for patentsøknad.»

– Torbjørn Krogen

En sensorrevolusjon  i industriell produksjon. Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe