Spilka – En sirkulerbar fasade-løsning

Ny og patentert løsning for festesystem av fasadeplater

Fasadeplater er en vanlig løsning både for nybygg og oppgradering av fasader. Dagens festesystem er både tidkrevende å montere og koblet til årlige reklamasjonskostnader i milliardklassen. Spilka Building Solutions ønsket å ta tak i dette og har utviklet en helt ny og patentert løsning for festesystem av fasadeplater.

Inventas har bistått Spilka Building Solutions med å utvikle en løsning fra idé, og hele veien til et kommersielt produkt.

spilka_snorre_monterer

Spilka Fixade - en satsning mot et nytt markedsområde

Spilka Industri ble etablert i 1933 som Spjelkavik Barnevognfabrik AS, og har fremdeles tilholdssted i Ålesund med både utviklingsavdeling og industriell produksjon.

I 1958 fikk Spilka patent på det svingbare vindusbeslaget som skapte «Husmorvinduet»; etter hvert den desidert vanligste vindustypen i Norge, og fortsatte som pioner innen utvikling og industriell produksjon av systemløsninger for vinduer og dører.

Fasadesystemet Spilka Fixade er en satsning mot et nytt markedsområde innen byggnæringen, og har ledet til etableringen av datterselskapet Spilka Building Solutions i 2020.

Spilka-logo
Fixade-logo_rgb

70% av reklamasjons-kostnadene kan knyttes til tak og fasader

Byggebransjen har reklamasjonskostnader i milliardklassen hvert eneste år. Like viktig er konsekvensene det får for miljøet. Gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer er derfor helt kritisk for at vi skal lykkes bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi.

Prosjekt-Spilka-i-felt

Globalt står
bygg for 40% av klimagassutslipp

Bygg- og eiendomssektoren står for rundt 25 % av avfallet i Norge, og ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kan en fordele bygg- og anleggsavfall omtrent slik:

 • 40 % fra bygg som rives

 • 35 % fra nybygg. En del kommer fra kapp, men en betydelig del er materialer som blir til overs.

 • 25 % fra rehabilitering

Spilka-i-felt-1

Demonteres, ikke rives

Spilka ønsket å tilføre fasadekledningsbransjen et festesystem, slik at fremtidens bygg skal kunne demonteres, ikke rives. Markedet er fragmentert mellom ulike systemer som bygger mye på håndverksmessig utførelse. Ingen har posisjonert seg som tydelig teknologi-leder.

spilka_montering

Et revolusjonerende festesystem

Fixade er et revolusjonerende festesystem for fasadeplater som eliminere kilder til råteskader, og fjerner problemer og feil som oppstår i forbindelse med termiske bevegelser. Fixade sørger ganske enkelt for en fasade som holder hele byggets levetid.

Spilka-stand1

Klipsbasert

Systemet er klipsbasert. Horisontale skinner festes på underlaget, og når du har festet disse trenger du ikke drillen lenger. De vertikale skinnene klikkes på plass, og platene festes med klips. Den enkle måten å montere systemet på halverer monteringstiden, samtidig som den sikrer presisjon. Her havner ingen plater feil.

Spilka-nærbilde-løsning-2
spilka-fiksade-klipsbasert-demo-ezgif.com-crop

Designet for ombruk

Fremtidens bygg må designes for å kunne demonteres og ombrukes - ikke rives. Derfor er Fixade konstruert for effektiv demontering, og både stålkomponenter og fasadeplatene kan enkelt gjenbrukes. Systemet fjerner problemer og feil som oppstår i forbindelse med termiske bevegelser, og siden de gjenbrukbare fasadeplatene er festet med klips i stedet for skruer, har de ingen skruehull som må kappes bort.

Spilka-nærbilde-løsning
Spilka-01

«For oss i Spilka er det viktig å kunne å bidra til bærekraftig utvikling, både når det gjelder miljø, økonomi og samfunn. Levetiden til Fixade er jo et bidrag til økt bærekraft i seg selv. Klipsløsningen sørger også for at komponentene i Fixade kan brukes om igjen flere ganger, uten noen form for bearbeiding eller etterbehandling.»

– Lars Erik Vinje, Daglig leder i Spilka Building Solutions.

Spilka Fixade passer inn under flere av FNs bærekraftsmål

Spilka-Bærekrafsmål-8
Spilka-Bærekrafsmål-9-oppdatert
Spilka-Bærekrafsmål-12

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Fixade reduserer monteringstiden for fasader med rundt 50% sammenlignet med tradisjonell montering på trelekter. Dette øker produktiviteten og lønnsomheten i en arbeidsintensiv sektor.

 • Fixade er utviklet i samarbeid med montørerer, og er raskt, trygt og enkelt å montere.

9 – Innovasjon og infrastruktur

 • Fixade bidrar til bærekraftig næringsutvikling, industrisysselsetting og bruttonasjonalprodukt gjennom industrialisert produksjon i Norge av innovative fasadesystem.

 • Fixade bidrar til mer effektiv bruk av ressurser, miljøvennlig teknologi og optimalisert materialbruk som gir redusert svinn.

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Fixade består av ferdig tilpassede deler som reduserer mengden kapp og avfall på byggeplass.

 • Det patenterte klipssystemet unngår perforering av platene. Både fasadeplater og ståldeler kan enkelt brukes om igjen.

 • Komponentene er designet for levetid på 60 år.

 • Alle deler kan materialgjenvinnes direkte.

 • Stålkomponentene er laget av resirkulert stål.

Samarbeidet med Inventas

Inventas kom inn i prosjektet på et tidlig tidspunkt, da markedsområdet "fasadesystem" var utpekt, men løsningen fremdeles var helt åpen. Vi gjennomførte først et forprosjekt, med mål om å verifisere og utdype behovet for løsning, avdekke kritiske suksesskriterier og definere grunnlag og tilnærming for et hovedprosjekt.

Prosjekt-Spilka-workshop

Hva ønsket Spilka fra Inventas?

 • Behovskartlegging: verifisere behovet for en mer effektiv fasadeløsning, gjennom dialog med potensielle kunder og brukere. Avdekke kritiske suksessfaktorer for løsningen.

 • Konseptutvikling: utforske ulike tilnærminger til løsning og opphengsprinsipp, og teste disse med pilotkunder ved hjelp av raske prototyper.

 • Produktutvikling: utvikle et komplett system for oppheng av fasadeplater, med detaljløsninger for avslutninger og overganger.

 • Utvikle spesialverktøy og monteringsmaler: som skal sikre rask og korrekt montering.

 • Prototype og teste med brukere, gjennomføre observasjon og brukerintervju.

 • Gjennomføre Teknisk godkjenningsløp med Sintef: levere dokumentasjon, beregningsrapporter og følge opp testing av bæreevne, brann og slagregn.

 • Gjøre produksjonstilpasning og levere produksjonsunderlag

 • Delta i patenteringsprosess og levere underlag for patentering

 • Utvikle monteringsanvisning og annen produktdokumentasjon.

 • Bidra med markedsføringsmateriell som animasjon og demonstrasjonsmodeller.

Spilka-proto-1

Kristiske suksessfaktorer

 • Bærekraft: En demonterbar løsning som ikke tar hull i fasadeplatene, og som er tilrettelagt for gjenbruk av både stålkomponenter og fasadeplater. Ferdig tilpassede komponenter reduserer mengden kapp og avfall på byggeplass.

 • Monteringsvennlighet: Monteringstid er en kostnadsdriver i byggeprosesser. Rask og korrekt montering har vært et hovedfokus i prosjektet.

 • Klimatilpasset: Dimensjonert for vindlaster som tillater oppføring overalt i Norge, integrert fugetetting som beskytter bygningen mot slagregn, og innfesting som tillater termisk ekspansjon i platene.

 • Bestandighet: Valg av materialer og konstruksjonsprinsipp som gir en levetid på 60 år.

 • Designfrihet: En minimalistisk og fleksibel løsning som gir arkitekter spillerom til å skape ulike uttrykk på fasaden.

 • Industrialisering: Et presist og effektivt byggesett av ferdig tilpassede, industrielt fremstilte deler produsert av Spilka i Ålesund.

Spilka-proto-2

«Dette har vært et helt fantastisk spennende prosjekt og vi er mektig imponert over Spilka. De har gjort en modig satsning, og har stått i alle utfordringer som har kommet på veien, uten å bli fristet til å ta snarveier.»

– Prosjektleder fra Inventas, Synne Dragsund Litlere

Fremtidens bærekraftige produktutvikling – fra visjon til gjennomføring. Se webinaropptaket her.

Eelume – En undervanns slangerobot
Eelume – En undervanns slangerobot
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe
Cimon Medical – NeoDoppler Ultralyd probe