Ivareta og balanser
behov, produkt og forretning.

Produktstrategi

Produktstrategien er en plan for hvordan bedriften skal nå langsiktige forretningsmessige mål. En god produktstrategi gir klare retningslinjer for hvilke produkter som skal utvikles når, for hvem, i hvilke markeder. Ikke minst hva som skal til for å lykkes kommersielt og differensiere bedriften fra konkurrentene.

Produktstrategien er en dynamisk plan for produktporteføljen og hvordan den skal utvikles fremover, for å ta hensyn til:

  • Marked, målgruppe og kundebehov

  • Konkurransesituasjon og posisjonering

  • Teknologi, trender og drivere for innovasjon

  • Oversikt over aktuelle standarder og reguleringer

Ansatte-workshop-EG17019

Våre strateger

Inventas har en faglig bredde og erfaring som gjør oss til en relevant sparringspartner og rådgiver ved utarbeidelse av produktstrategier. Vi fasiliterer prosessen slik at bedriften selv sitter med eierskapet, og kan bistå med faglig kompetanse og praktisk erfaring fra industrialisering og forretningsutvikling. Vi leverer ikke bare et dokument som blir lagt i en skuff, men bistår også med implementering og oppfølging i selve produktutviklingen. 

For å se hva vi kan bistå med mer overordnet ved oppstart av bedrift eller omstilling til nye markeder, se også forretningsrådgivning her.

Tall fra Innovasjon Norge viser at 75% av nye produkter som utvikles, aldri får kommersiell suksess.

En klassisk problemstilling er at man er så fokusert på produktet og teknologiutviklingen, at man glemmer å undersøke godt nok om man treffer på behovet og betalingsviljen i markedet.

Typisk utviklingsreise til suksess

Produktstrategien må ta hensyn til et komplekst bilde

Disse tre områdene må ivaretas og balanseres:

  1. Behov – etterspørsel og betalingsvilje

  2. Forretning – markedsføring og økonomi

  3. Produkt – teknologi og produksjon  

 

Behov-forretning-produkt matrise

Bærekraftig produktutvikling

I dagens marked er produktstrategien en sentral del for å operasjonalisere bærekraftsambisjonene til selskapet. Nye reguleringer og krav til blant annet sirkularitet, vil bli sentrale kriterier for suksess. Inventas utviklingsmetodikk ivaretar bærekraft og sirkulære prinsipper.

Midweek Mingle Teardown-4-1
Midweek-Mingle-Teardown-5

Bruk våre strateger

Vi utformer løsninger etter kundens behov og situasjonen de står i. Løsningene skreddersys på lik linje med sammensetningen av unike team. Fyll ut skjema for å ta kontakt.