Limet som binder produktutvikling sammen med innovasjon.

Våre forretningsrådgivere

På lik linje med hele Inventas, fokuserer våre forretningsrådgivere på å skape suksessfulle produkter for våre kunder. Forretningsrådgivning er komplementære tjenester til den fysiske og digitale produktutviklingen vi tilbyr.

Arbeidet kan ofte sees på som limet som binder produktutvikling sammen med marked og kommersialisering. Vi hjelper våre kunder med en bredde av tjenester fra tidligfase innsikt til senfase markedsaktiviteter.

DSC07277

Prosjektledelse

Ved store, kompliserte prosjekter med mange involverte fag og behov for å skape kundeetterspørsel på det utviklede produktet eller tjenesten, kan våre forretningsutviklere ta rollen som prosjektledere. Breddeforståelse er i disse prosjektene ofte nøkkelen til effektiv koordinering og sikring av rask produkt-, markedsfit.

Identifisere nye idéer

Noen ganger kan det være vanskelig å finne nye vekstområder for en bedrift. Utviklingen kan ha blitt mest inkrementell, veksten kan ha stagnert og det kan bli uttalt behov for å finne nye vekstområder. I disse tilfellene kan vi gå inn og hjelpe med systematisk kartlegging av muligheter. Vi hjelper kundene med å finne verdifulle behov og konsept bygget på den kompetansen og gjennomføringsevnen som finnes i organisasjonen.

Vekstmotoren

Vi kan følge et prosjekt gjennom alle faser; fra å identifisere nye idéer, til produktutvikling, industrialisering, produksjon og kommersialisering. Systematikken som brukes for et utviklingsprosjekt kan videreføres og brukes til å etablere innovasjonsprogram som skaper mange nye områder. Denne metodikken kaller vi for vekstmotor og vi hjelper også kunder med å etablere denne type vekstakselleratorer.

Produksjon

Vi har erfaring med produksjonsforbedring og arbeider sammen med partnere for å forbedre effektivitet, kvalitet, kapasitiet og redusere kost. Ofte ser vi store forbedringer når det arbeides både med produktets design for produksjon og produksjonsprosess. Et eksempel på hvordan vi arbeider med systematisk rask kostreduksjon gjennom produktdesign er gjennom teardown program. Produkter brytes systematisk ned til komponentnivå og sammenlignes med konkurrerende løsninger for ideer på utforming, material og monterbarhet. Fokus styres ved kalkyler på kost.

Midweek Mingle Teardown-4-1
Midweek-Mingle-Teardown-5

Fysisk icon designer X ingenior Digital

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Ikke bare designer vi heldigitale og fysiske produkter, vi designer også løsninger som krysser grensen mellom det fysiske og det digitale.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Brukersentrert produktdesign

Vi forstår at å forklare en idé eller et problem ikke alltid er like enkelt. Vår spesialitet er å forstå utfordringen og oversette den til et konsept, visualisering eller prototype. Optimal synergi med produkteier og sluttbruker er nøkkelen til en vellykket produktutvikling.

«Designed by Inventas» på produktet ditt står for kvalitet, gjennomtenkt brukergrensesnitt og formgiving som passer ditt selskaps identitet.

Bruk våre rådgivere

Vi utformer løsninger etter kundens behov og situasjonen de står i. Løsningene skreddersys på lik linje med sammensetningen av unike team. Fyll ut skjema for å ta kontakt.