Godt design skaper begeistring, tillit og kjøpelyst.

Våre designere

Enten det dreier seg om et industriprodukt eller en forbruksvare, skaper et godt design begeistring samtidig som det vekker tillit og kjøperlyst. Hos oss finner du designere som er eksperter på fysiske, digitale og hybride løsninger innen alt fra industri til forbrukerelektronikk. De er også skikkelig gode på samarbeid.

Om du skal realisere nye idéer, øke verdi av eksisterende løsninger eller bare forså brukerne dine bedre, hjelper vi deg med å skape de gode brukeropplevelsene og de bærekraftige løsningene.

Eksempler på hva vi kan løse

I Inventas har vi spesialisert oss på design av løsninger som befinner seg i grensen mellom det fysiske og digitale. Innovative fysiske produkter og tjenester muliggjøres og forsterkes av gode digitale brukeropplevelser. For å skape de mest sømløse digitale og fysiske løsningene er det avgjørende for oss å levere komplette produktopplevelser, hvor digitale og fysiske flater leverer på helhetlige brukeropplevelser.

Fysiske produkt

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Digitale produkt

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Produktvisjonen blir virkelighet

Vår spesialitet er å omsette tanker og ideer til et ferdig produkt, klar for markedet. For å klare det må alle fag spille sammen. Produktdesign gir ingen mening hvis det ikke kan produseres til riktig pris og at det tåler de påkjenninger det blir utsatt for. De fleste produkt i dag har både integrert elektronikk og et digitalt grensesnitt. Det øker kompleksitet ytterligere når utvikleren må ta høyde for elementer som stråling, termiske utfordringer, kabler og konnektorer for å nevne noe.

Vi løser komplekse problemstillinger og får de til å fungere sammen i et produkt der produktvisjonen er ivaretatt.

Helhetlige produkter

Ved utvikling av helhetlige produkter, fletter vi smidig sammen den fysiske og digitale verden. Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer.

Brukersentrert produktdesign

Vi forstår at å forklare en idé eller et problem ikke alltid er like enkelt. Vår spesialitet er å forstå utfordringen og oversette den til et konsept, en visualisering eller en prototype. Optimal synergi med produkteier og sluttbruker er nøkkelen til en vellykket produktutvikling.

«Designed by Inventas» på produktet ditt står for kvalitet, gjennomtenkt brukergrensesnitt og formgiving som passer ditt selskaps identitet.

Eelume – En undervanns slangerobot
Prolink Alpha – En grønn veiviser
Evoy – Helelektriske båtmotorer
Evoy – Helelektriske båtmotorer
Flokk – IoT-løsning for fremtidens kontor
Spilka – En sirkulerbar fasade-løsning
PKNN – App for kreft-pårørende

Er du klar til å få produktet av skisseblokka?

Enten du er på utkikk etter en industridesigner, produktdesigner, grafisk designer, tjenestedesigner, eller en spesialist på medisinsk utstyr, klokker eller store maskiner og instrumenter, så finner du dem hos oss.