Er produktet ditt klar for fremtiden?

Frame 1

Vi hjelper deg til et sikkert og godkjent produkt

Vi jobber med kunder fra mange ulike sektorer.  Felles for de fleste er er økt fokus på samsvar mellom produkt og krav og regelverk som det stadig kommer nye av, altså «product compliance». I særstilling står helsesektoren, spesielt området som omfatter medisinsk utstyr.  

Inventas er sertifisert i henhold til ISO13485 og vi innehar ekspertise på det regulatoriske feltet innenfor medisinsk utstyr. I praksis betyr dette at vårt team med regulatoriske spesialister hjelper deg med å sikre at produktet ditt oppfyller de krav som stilles i regelverkene og gjeldende standarder. 

Som din regulatoriske rådgiver, vurderer vi mekanismene som regulerer godkjenningen og markedstilgangen for produktet ditt. Dessuten hjelper vi deg med å definere hvilke krav som stilles til kvalitet, sikkerhet, ytelse og ansvarsforhold for nettopp ditt produkt. Dette gjelder både før og etter produktet er satt på markedet. 

Skal du utvikle nytt medisinsk utstyr er det spesielt viktig at utviklingsprosessen og løsningene oppfyller internasjonale og nasjonale krav som stilles. Vi guider deg gjennom relevante regelverk og standarder. Blant annet kan det dreie seg om forordning om medisinsk utstyr (MDR), ISO13485 som beskriver system for kvalitetsstyring, samt standarder for risikostyring, brukertesting og klinisk evaluering.  

Medtech-ISO sertifisert-1

Hva vi gjør

Rådgiving

Vi tilbyr strategiske konsulenttjenester for utvikling og godkjenning av medisinsk utstyr, samt førsteklasses ekspertise innen regulatoriske spørsmål, kvalitetsstyring, brukertesting og pre-klinisk arbeid. 

Som din sparringspartner veileder vi deg trygt gjennom jungelen knyttet til regulatoriske prinsipper, kvalitet- og risikostyring for at akkurat din idé skal lykkes i markedet. 

Vi følger deg gjerne fra start til slutt, for å sikre at du når målene dine og at ditt produkt kommer på markedet raskest mulig. Vi hjelper deg med å strukturere opp prosesser, utvikle kvalitetssystemmer, skrive og kvalitetssikre dokumentasjon samt koordinere prosjektet og involverte aktører. 


Regulatorisk plan

Klassifisering av produktet i henhold til relevant lovverk er helt avgjørende for deg og ditt produkt, da dette definerer produktet og danner forutsetningene for at nettopp din produktutviklingsplan oppfyller nødvendige krav finner veien til markedet. Å utvikle et medisinsk utstyr krever et kvalitetssystem som er i samsvar med ISO 13485, og ved å følge dette systemet sikrer man at hele prosessen fra design og utvikling til testing, godkjenning og produksjon blir utført og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk. 

Gjennom arbeidet med en regulatorisk plan avdekkes også hvilke standarder og krav som må oppfylles for nettopp ditt produkt. Våre eksperter strukturerer opp videre planer for ditt produkt, inkludert dokumentasjonsplan, test og valideringsplan, klinisk evaluering, CE merking og market access, samt koordinerer utkontraktering til tredjeparter ved behov. Kvalitetsstyring

Inventas hjelper deg med å bygge, utvikle, styrke og evaluere kvalitetssystemer i henhold til relevante lovpålagte krav og standarder. Vi kan også hjelpe organisasjonen din med inspeksjonsforberedelse før tilsyn fra reguleringsmyndigheter, i tillegg til å støtte deg med intern inspeksjon eller inspeksjoner av eksterne leverandører som du utkontrakterer tjenester til. 

Vår brede erfaring gjør at vi kan yte tjenester og fungere som kvalitetssikringssjef i din organisasjon eller ditt prosjekt. 
Risikostyring

Risikostyring er alltid en vesentlig del av vår metodikk, og i tillegg tilbyr vi tjenester innen risikostyring basert på for eksempel ISO 14971. 
Verifisering og validering

Våre fagfolk har omfattende erfaring innen verifisering og validering av mekanikk, elektronikk og programvare. Inventas tilbyr å definere strategien og støtte deg gjennom hele livssyklusen med kravspesifikasjon, risikostyring, innkjøp, utvikling, testing og idriftsetting - for å nevne noen eksempler. 
Se vårt webinar om medtech og produktutvikling

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Klar for å diskutere regulatoriske problemstillinger?