Vi skreddersyr roboter

Mekatronikk_2021-01-28-203340

Det vi gjør

Robotikk er fagområdet hvor alle Inventas' kompetansefelt møtes. Her kombinerer vi vår årelange erfaring innen utvikling av mekanismer med vår elektronikk- og kybernetikkompetanse, samt evne til å sy sammen industrielle brukergrensesnitt. Vi utvikler blant annet robotapplikasjoner som brukes i ekstraordinære operasjoner eller for krevende miljø.

Kjennetegn ved våre applikasjoner kan være små volum, ekstreme krav til nøyaktighet, nedsenkning i vann, eller plassbegrensninger. Systemene bygger vanligvis på tett interaksjon mellom mekanisk utforming, dynamisk modellering, aktuatorer, elektronikk og et multi-akse styringssystem.

Alle våre utviklingsløp er unike, og våre løsninger utvikles med en varierende grad av skreddersøm og hyllevare. Vi utnytter komponenter fra mange av de største komponentleverandørene i verden, men totalintegrerer produktene i samsvar med kundens totalbehov.

Picture3

Creor-png-logo

Gjennom vårt datterselskap, Creor AS (tidligere Inventas Fab AS) kan vi tilby alt fra prototyping til serieproduksjon. Vi kan bistå med produksjon av enkeltdeler og produksjon og montering av elektromekaniske komponenter/systemer. Vårt mål er å sørge for at produktene utvikles for en mest mulig kostnadseffektiv produksjon, hvor en utnytter materialenes egenskaper og produksjonsteknologiens muligheter til det beste for sluttresultatet. Creor er sertifisert i henhold til ISO 9001

Våre kompetanseområder

Mekatronikk

Design av mekaniske produkter med innebygde sensorer, elektronikk og datatekniske løsninger er kjernen i det Inventas leverer. Vi kombinerer nisjekompetanse på industridesign, dynamisk simulering, innkapsling, styring av komplekse aktuatorsystemer, servoløsninger, og elektronikkutvikling.

Robotisering av manuelle prosesser

Inventas utvikler automatisert produksjon- og vedlikeholdsutstyr der standardprodukter ikke er egnet. Dette er typisk tilpassede robotløsninger og maskineri, som skal utføre spesielle, eller spesielt krevende, operasjoner.

En rekke bransjer står ovenfor et enormt automatiseringspotensiale. Inventas jobber derfor aktivt for å sikre økonomisk, menneskelig og miljømessig gevinst, for å heve standarden og konkuranseevnen.

Styring og overvåking

I stadig økende grad tar vi i bruk avanserte kamera og sensorløsninger i nye produkter. Vi sammenfatter sensordata i egenutviklede styresystemer og datagrafikk, med typiske anvendelser innen produksjonsplanlegging, medisinsk overvåking, og monitorering og regulering av industrielle prosesser.

Industriell UX

De fleste automatiserte prosesser har fortsatt mennesker involvert. Ved bruk av kritisk design og teknisk Ux setter vi mennesket i sentrum av automatiserte prosesser. Vi sikrer at sikkerhet ivaretas og at styringsflater utformes slik at operatørene får riktig informasjon til rett tid.

Noen ganger innebærer dette enkle stryingsflater for en operatør eller riktig utforming av en hendel, mens andre ganger kan det komme til uttrykk i form av omfattende systemer som kontrollrom og styrhus.

Prototyping

Vi har jobbet med rapid prototyping teknologi siden starten og kan tilby alt fra enkeltprototyper til småserieproduksjon ved bruk av «rapid teknologi». Materialene kan oppnå tilnærmet realistiske egenskaper noe som gjør at en nærmer seg egenskapene til de i serieproduksjon.

Forvaltning

Er det kritisk å alltid ha oppdatert produksjonsunderlag tilgjengelig? Vi forvalter for kunder produksjonsunderlag der vi sørger for at det er oppdatert, følger endrede standarder og endrer det etter hvert som nye produsenter og nye produksjonsmetoder blir aktuelle.

Testing

Vi leverer testrapporter, fra enkle målerapporter til mer omfattende FAT (factory acceptance test) tilpasset kundens behov og ønsker.

Oppfølging og kontroll

Vi følger opp produksjonen og sørger for at kunden får den beste kvaliteten og den beste prisen levert innen avtalte frister.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?

Klar for å starte robotiseringen av din prosess?

Vi utvikler den roboten du trenger for å lykkes! Kontakt oss for en uformell prat.