Vi søker fremtidens utfordringer og skaper løsningene.

Vår tilnærming til produktutvikling.

I Inventas setter vi brukeren i sentrum når vi utvikler nye produkter. Våre eksperter jobber tett sammen med dere, og prøver raskt ut forskjellige prototyper for å finne den rette løsningen – og sørger for at visjonen deres blir virkelighet. Vi jobber med alle typer kunder der teknologi er en del av løsningen. Våre kunder strekker seg i hele spennet fra kommersialisering av forskning til oppstart- og skaleringsselskaper til industribedrifter og store teknologiselskap.

Ansatte_inventasmedical2-1

Vi tilpasser vår arbeidsmetode
til deres unike behov.

Videreutvikle eksisterende drift – Dere ønsker vekst, men er usikre på hvor og hvordan dere skal nå målene deres. Inventas stiller med et team av rådgivere, designere og ingeniører, og hjelper dere å løfte bedriften inn i fremtiden.

Komplett produktutviklingsløp – Dere har et behov, men vet ikke helt hvordan dere skal få realisert det. Et team fra Inventas hjelper dere med prosjektstyring og produktutvikling.

Bruk våre spesialister – Dere trenger litt ekstra kapasitet på deres egne interne prosjekter. En spesialist (eller flere) jobber tett med dere for å løfte en idé fra skisseblokka til innovativ suksess. Prosjektansvaret har dere selv og vi stiller med fagkunnskapen dere trenger.

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Vi hjelper deg med:

Utvikler du helhetlige produkter som smidig fletter sammen den fysiske og digitale verden? Vi hjelper å utvikle løsninger og smarte systemer fra IoT-enheter og innebygde systemer, til automasjons- og robotikksystemer spesielt designet for profesjonelle brukere i kritiske miljøer. 

Ved utvikling av heldigitale produkter legger vi vekt på designdrevne prosesser, med et sterkt fokus på brukeropplevelsen. Vi prioriterer brukerdesign og menneske-maskin interaksjon for å sikre en optimal samhandling på digitale flater.

Ved utvikling av fysiske produkter setter vi brukerinvolvering, funksjon og estetikk i kjernen av prosessen. Mekanismer, bevisst materialvalg, produserbarhet og bærekraft er også essensielle faktorer for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet produktløsning.

Etablering av robuste og bærekraftige produkter handler ikke kun om selve produktet. Det handler om å forstå og forbedre hele verdikjeden og alt som omgir produktet. Vi kombinere brukersentrert utvikling med forretningsrådgivning for å sikre en fremgangsmåte som er både suksessrik og bærekraftig. 

Hvorfor bør du velge Inventas?

95% av alle produkter som lanseres feiler. Med over 25 års erfaring vet vi hva som kreves for å lykkes. 

Et helhetlig perspektiv er den sikreste veien til suksess. Derfor kombinerer vi dybdekunnskap med bred fagkompetanse, og hjelper deg gjennom alle fasene av produktutviklingen. Vi finner ut hva dere faktisk trenger, og sørger for balansen mellom utvikling, lønnsomhet og det rette tidspunktet.

Hvorfor bør du velge Inventas?

95% av alle produkter som lanseres feiler. Med over 25 års erfaring vet vi hva som kreves for å lykkes. 

Et helhetlig perspektiv er den sikreste veien til suksess. Derfor kombinerer vi dybdekunnskap med bred fagkompetanse, og hjelper deg gjennom alle fasene av produktutviklingen. Vi finner ut hva dere faktisk trenger, og sørger for balansen mellom utvikling, lønnsomhet og det rette tidspunktet.

«Det at Inventas evner å omstille seg, forstå vårt behov, og levere det vi spør etter, det er viktig.»

Tomra

Vi designer løsninger som krysser grensen mellom det fysiske og det digitale.

«Inventas kan jobbe integrert på veldig mange områder, og det er det ikke mange andre lignende selskaper som kan tilby.»

Kunde

Fremtidens bærekraftige produktutvikling

Vi er forpliktet til å drive bærekraftig produktutvikling, og vi er fast bestemt på at vekst og innovasjon ikke behøver å gå på bekostning av planeten eller mennesker. 

Derfor tar vi hensyn til miljøpåvirkningen i alle ledd, fra materialvalg til produksjonsprosesser og levetiden på det vi leverer. Vi jobber tett med kundene våre for å sikre at vi ikke bare løser deres mest komplekse problemer, men gjør det på en måte som respekterer og opprettholder verden vi alle deler.

Fremtidens bærekraftige produktutvikling

Vi er forpliktet til å drive bærekraftig produktutvikling, og vi er fast bestemt på at vekst og innovasjon ikke behøver å gå på bekostning av planeten eller mennesker. 

Derfor tar vi hensyn til miljøpåvirkningen i alle ledd, fra materialvalg til produksjonsprosesser og levetiden på det vi leverer. Vi jobber tett med kundene våre for å sikre at vi ikke bare løser deres mest komplekse problemer, men gjør det på en måte som respekterer og opprettholder verden vi alle deler.

 

Union3211

Er du klar til å sette
idéene dine i livet?